Nytt poddavsnitt: Nedmonteringen av läraryrket

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? Vid flera tillfällen har jag på den här bloggen lyft fram hur läraryrket monterats ner. Från att tidigare varit ett statusyrke där allmänheten såg upp till lärare är yrkesgruppen idag förvisso omhuldad med ord. Hur viktiga lärare är som yrkesgrupp och hur vilket deras arbete är avgörande … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Nedmonteringen av läraryrket

Mattetrubbel

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? I Dagens Nyheter (DN) skriver Ulrika Lindstrand, fredagen 16/4-21, ett debattinlägg om svenska elevers matematikkunskaper. Lindstrand är förbundsordförande för Sverige ingenjörer och är djupt oroad över utvecklingen - vem ska fylla kommande ingenjörsstolar? Ulrika Lindstrand menar att teknikutvecklingen kräver utbildade ingenjörer, men utan matematikkunskaper blir det inget. … Fortsätt läsa Mattetrubbel

Om läsning, del 3: Vem är det som lär?

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? Jag upplever att alla som arbetar med skolan på något sätt anser att läsningen är en oerhört viktig fråga. Däremot finns det olika sätt att se vad läsningen egentligen är. Min utgångspunkt för den här bloggserien är primärt två olika sätt att se på läsning. Det ena … Fortsätt läsa Om läsning, del 3: Vem är det som lär?

Om läsning, del 2: Läsning är en förståelsestyrd process

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? I mitt förra blogginlägg tog jag upp hur, paradigmdebatten, det så kallade ”läskriget” polariserade mellan ett naturvetenskapligt positivistiskt paradigm, biologisterna, som ser läs- och skrivsvårigheter som en biologisk defekt och ett samhällsvetenskapligt paradigm som har andra förklaringsmodeller till varför en del barn har svårt att lära sig … Fortsätt läsa Om läsning, del 2: Läsning är en förståelsestyrd process

Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? Redan när jag gick på Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS) och läste till SO-lärare insåg jag att det var omöjligt att bedriva undervisning i ”mina ämnen” om eleverna inte läste tillräckligt bra. Det var ju inte så att LHS upplyste mig i den frågan. Nej någon diskussion fanns … Fortsätt läsa Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?

Kanske den viktigaste artikeln på väldigt länge

Som jag tidigare uppgivit kör Skolverket sitt eget race och smyger in relativa bedömningar i ett kunskapstandardsystem. Per Måhl har skrivit den kanske viktigaste artikeln på länge när det gäller detta, så se till att sprid den! https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/per-mahl-skolverkets-forslag-ger-orattssakra-betyg/ Vad håller Skolverket på med? Hur många klavertramp kan man egentligen göra innan någonting händer? Och varför … Fortsätt läsa Kanske den viktigaste artikeln på väldigt länge

Ingrid Carlgren är ute och slirar igen

I Svenska Dagbladet (Svd) 4/3-21 skriver Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund och Ingrid Carlgren, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund en debattartikel. Denna artikel är mycket märklig och jag undrar faktiskt vad debattörerna vill skicka för budskap. Jag ska kommentera detta debattinlägg och väljer att utesluta Wiclander från mina kommentarer. Anledningen till det är att Ingrid … Fortsätt läsa Ingrid Carlgren är ute och slirar igen

Professionalism – vad är det?

Bertil Rolf, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Bertil Rolf påpekar (i en artikel i Skolvärlden i juni 1994) att det är en yrkeskår som är professionell – inte enskilda yrkesutövare och att tre villkor ska vara uppfyllda; (a) yrkeskåren gör bedömningar som har stor betydelse för individens framtid, (b) yrkeskårens bedömningar kan överklagas, … Fortsätt läsa Professionalism – vad är det?

Relativa körkortsbetyg

”Relativa körkortsbetyg (TV -rösten): ”Äntligen börjar man skönja en lösning på problemet med den ökande privatbilismen i Stockholm. Det har ju inte gått att nå politisk enighet om ett system med biltullar. Alltför många finner det stötande att den rike ska kunna åka bil medan den fattige får åka buss eller tunnelbana. Men nu ser … Fortsätt läsa Relativa körkortsbetyg

Skolverket – men på riktigt!

Per Måhl, betygsexpert, skriver i Svenska Dagbladet (SvD) 16/1-21 en eminent debattartikel om betygssystemet. Bakgrunden är att det finns en stark lobbygrupp som jobbar för att återinföra relativa betyg. Dödens betygssystem med en vidrig människosyn i botten. Läs artikeln! Skolverkets tjänstemän besvarar artikeln med en replik (SvD 19/1-21). Anna Westerholm, avdelningchef läroplaner och Anders Boman … Fortsätt läsa Skolverket – men på riktigt!