Archive for the ‘Kommunproblem’ Category

h1

Segregerade förorter – vad göra?

24 juni 2017

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter (DN) onsdagen 21/6-17 skriver Dan Eliasson, rikspolischef, och Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen, att det finns 200 nätverk och 5000 kriminella i utsatta områden. De två poliserna vill få ökade resurser men också skärpt lagstiftning för att få bukt på den ökade kriminaliteten.

I efterföljande debatt i media fokuseras det på hur illa det ser ut i segregerade och/eller fattiga förortsområden. I både DN och TV-nyheterna diskuteras frågan – säkert i annan media också. Fokus ligger på hur den polisiära insatsen ska bli mer effektiv, vilka metoder man ska använda och hårdare lagföring av brottsöverträdelser. Gott nog.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Gästbloggare Niklas: SKL:s argument för att behålla makten över skolan

03 april 2017

Det har blogginlägget är skrivet av en gästbloggare som heter Niklas Z. Han är gymnasielärare matematik och fysik. Blogginlägget handlar om hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i en debattartikel i Svenska Dagbladet försöker argumentera för att ha fortsatt makt över den svenska skolan. Trots att man under 25 års tid lyckats montera ner den svenska skolans status. Det är till stor del SKL som har sett till att lärare har tappat i både lön och status genom att inte värna om läraryrket – göra det till ett kommunalt yrke som vilket som helst samt att pressa ner lönerna. Niklas Z bemöter debattartikeln genom att klä av argument efter argument.

Read the rest of this entry ?

h1

Lovvärt med nationell samling – men blir det något?

15 maj 2016

Det här blogginlägget handlar om en debattartikel som är skriven av en rad personer som sitter på maktpositioner inom skola och kring deras förslag för att stärka lärare och rektorer i sina professioner. Nationell samling kallar de sitt gemensamma förslag. Jag menar att det är bra att något görs gemensamt, men är högst skeptisk till att förslagen realiseras och att det därigenom blir bara tomma ord på pappret.

För övrig har jag varit med på lärarpodden, se länk.

Read the rest of this entry ?

h1

Åtgärdsprogram – grundskola

12 december 2015

Åtgärdsprogram – grundskola

Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)

Datum Diarienummer: 2015-12-12

Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas:

• Tjänstemännen behöver veta sin roll
• Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Lärarutbildningen behöver reformeras
• Betygsmotståndet behöver motarbetas

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 5: Kommunaliseringen

07 november 2015

”Ett tåg av tusentals lärare ringlade fram på Riksgatan, förbi Rosenbad, över Vasabron och längs gamla kanslihuset vid Mynttorget. Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering. Därav känslan av förgängelse. Saken är inte för evigt. Demonstranterna fruktade att den något sånär jämlika svenska skolan skulle lösas upp. Man trodde sig se ett folkhem braka samman och gemensamma värden – det som i skolsammanhang kallas likvärdighet – gå förlorade. Inne i riksdagshuset pågick debatten i sex timmar. Osaliga andar levde sitt eget liv och kom med budskap om svek, dubbla mutpengar och köpta samveten. Sålunda skulle Lärarförbundets ordförande Christer Romilson ha övertalats att skriva på i kraft av ett sockrat lönebud och nu hävdade den borgliga oppositionen i riksdagsdebatten att vänsterpartiet och dess talesman Ylva Johansson hade mutats att stödja kommunalisering sedan partiet utlovats ett öronmärkt sektorsbidrag tilll skolan och hon själv…ja, man vet väl inte riktigt när… men någon gång blev hon lovad en regeringspost i en socialdemokratisk regering. Regeringen och vänsterpartiet vann omröstningen med fem röster, 162 mot 157, och det var ett vågspel eftersom man drev igenom en av de största skolreformerna någonsin i konfrontation i stället för att söka enhet.” (Gunnar Ohrlander, Den Gudarna älskar).

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 10: Läraravtalet

03 oktober 2015

Många gånger pratar man om svensk skolas problem som om det var ett problem. ”Höjer man bara lärarlönerna så kommer det lösa sig” eller ”Blir skolan bara statlig kommer allt att ordna sig”. Jag menar att svårigheterna i skolan är många och komplexa. Dessutom samspelar en del problemställning med varandra. I den här bloggserien tänker jag lista det jag anser vara de 10 värsta problemen med svensk skola.

Read the rest of this entry ?

h1

Nu kommer lönelyftet?

03 september 2015

I många år har jag påtalat att läraryrket är samhällets viktigaste arbete. Varför? Egentligen ganska uppenbart för alla människor, inte minst de som jobbar i skolan. En lärare träffar barn och ungdomar varje dag, ibland fler timmar på vardagar än föräldrarna gör och har med andra ord stor påverkan på den unges liv. En skicklig lärare kan totalt förändra en ung människas liv. Det kan vara allt ifrån att se individen till att systematiskt jobba för ett ändrat beteende. Allt från maskrosbarn till att lära individen att ett visst beteende och/eller attityd inte fungerar och istället erbjuda ett alternativ. Lägg därtill min paradfråga: Kunskapsrätten för alla elever (som är inskriven i skollagen). Jag har alltid hävdat att en elev som är kunnig och får med sig grundläggande kunskaper i att läsa, räkna och skriva blir en elev vars fokus flyttas från att stöka och störa (om eleven gör det), till att vilja lära sig ännu mer. För detta behövs det kunniga lärare. Lärare räddar inte bara liv, utan fyller liv med innehåll. Alltså viktigaste arbetet i ett samhälle – alla kategorier. Read the rest of this entry ?