Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

Det här blogginlägget handlar om hur införandet av lärarlegitimation - att bara lärare med legitimation får sätta betyg - ställer krav på en ämbetsutbildning värd namnet. När inte lärosätena tillhandahåller denna utbildning, t.ex. Stockholms Universitet, sätter man den rättssäkerheten ur spel. Här verkar omedveten okunnighet råda! Lärarutbildningen är en professionsutbildning som utbildar lärare till att … Fortsätt läsa Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

Systematiskt betygsmotstånd på SU

I det här blogginlägget ska jag visa hur Stockholms Universitet (SU) erbjuder kurser på lärarutbildningen i bedömning och betygssättning som utgår från ett betygsmotstånd. Jag går igenom beskrivning av kurserna och litteraturlistorna. Utifrån detta dokument kan jag dra slutsatsen att SU är ett fäste för betygsmotstånd. Jag visar också hur olyckligt betygsmotståndarna använder sig av … Fortsätt läsa Systematiskt betygsmotstånd på SU

Åtgärdsprogram – grundskola

Åtgärdsprogram – grundskola Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800) Datum Diarienummer: 2015-12-12 Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas: • Tjänstemännen behöver veta sin roll • Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • Lärarutbildningen behöver reformeras … Fortsätt läsa Åtgärdsprogram – grundskola

Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

  ”Att utbildningen är så slapp och dålig kommer inte hjälpa lärarnas status, snarare tvärtom. Jag vet många som hade blivit fantastiska lärare, men som hoppat av utbildningen och valt en annan inriktning på grund av lärarutbildningen. Man måste verkligen vilja detta för att orka genomföra det. Man blir rätt omotiverad och gör bara de momenten … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

Vad händer egentligen?

Jag har varit ute i kylan, bortkopplad, nerkopplad - helt utan internet hemma. Det är lite som om man saknar el. En dålig installation av vår fiber hade lett till ett fiberbrott och vi har varit utan internet hela april. Kunde lägga lite kommentarer på min telefon och lägga ut ett färdigskrivet blogginlägg på jobbets … Fortsätt läsa Vad händer egentligen?

En skola åt helvete, del 15: teori och ideologi

I min bloggserie har jag gång på gång återkommit till att Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) ständigt drivs av ideologi oavsett vad forskning och resultat säger. Och oavsett vilka beslut som tas i riksdagen så motarbetas dessa om det strider mot den ideologi PIE har. Jag har tidigare lyft fram hur ideologin får styra på lärarutbildningen … Fortsätt läsa En skola åt helvete, del 15: teori och ideologi

En skola åt helvete, del 12: Lärarkåren

Jag har en policy på min blogg, alla som vill yttra sig ska skriva ut sitt namn. Anledningen är att jag inte gillar anonyma kommentarer, det är liksom ett demokratiskt ställningstagande jag gjort. Nu vill jag släppa fram alla som inte vågar säga vad de tycker. Vill du uttrycka dina åsikter, men inte vågar stå … Fortsätt läsa En skola åt helvete, del 12: Lärarkåren

En skola åt helvete, del 11: Martin Hugo

När jag fick Martin Hugos bok ”Från motstånd till framgång” förra året (2012) läste jag den och förundrades över hur Hugo kunde dra generella slutsatser utifrån 7 elever och 3 lärare. Dessa elever var inte vilka elever som helst, de var ganska skolskadade och lärarna verkade vara engagerade utöver det vanliga. Alltså inte en helt … Fortsätt läsa En skola åt helvete, del 11: Martin Hugo

En skola åt helvete, del 5: Lärarutbildningen

Lärarutbildningen – Herre Gud, detta sorgebarn. Hur många gånger har jag inte skrivit blogginlägg om de brister som råder på lärarutbildningen? Känns som miljarder gånger. Varför riksdagspolitiker eller Högskoleverket år ut och år in har låtit lärarutbildningar med dålig kvalitet fått fortsätta sin verksamhet är ett mysterium. När läraryrket är så viktigt finns väl inget … Fortsätt läsa En skola åt helvete, del 5: Lärarutbildningen

Fritt fall ännu en gång

Idag skriver man på ledaren i Dagens Nyheter (DN) att en ny internationell lista gjorts där länders skolresultat har jämförts. Och Sverige sackar efter ännu en gång. Denna gång hamnar man på 21 plats av 40 möjliga länder. Den som har gjort denna lista är ett företag som heter Pearson som enligt DN är ett … Fortsätt läsa Fritt fall ännu en gång

En granskning av lärarutbildningen

Jag har under mina tre och halvt år tjatat om den bristande kvaliteten i lärarutbildningen och hur ideologiseringen varit så otroligt påtaglig. Under mina blogginlägg har jag fått mothugg av en del lärarutbildare, som har valt att gå i försvar gång på gång på gång och dessutom inte velat förstå vad jag menar med ideoogi. … Fortsätt läsa En granskning av lärarutbildningen

Bryt den pedagogiska ideologin

Efter mitt senaste blogginlägg följde en debatt som inte är ny för diskussionen kring högskola och universitet, alltså argumenten har hörts tidigare. Bakgrunden är den diskussion som jag fört i många år om hur ideologiserad lärarutbildningen är. Jag behöver tydligen göra ett klargörande. Som de flesta institutioner och myndigheter är lärarutbildningen en politiskt styrd organisation, där … Fortsätt läsa Bryt den pedagogiska ideologin

Finns demokrati på riktigt?

Långt farväl till demokratin skriver Johannes Åman på Dagens Nyheters ledarsida och åsyftar då Julia Tymosjenkos öde i Ukraina. På min blogg har jag många gånger tagit upp flera olika fall av demokratiskt underskott: tjänstemannavälde, åsiktsförtryck och maktmissbruk. Och allt detta bara inom skolans värld, eftersom det är i princip det enda ämne jag skriver om. … Fortsätt läsa Finns demokrati på riktigt?