Archive for the ‘Läsning’ Category

h1

Skoldebattens blinda fläck

21 oktober 2016

Här kommer ett blogginlägg där jag har tagit in en gästbloggare som är en mycket erfaren man inom skolans värld. Förutom att Jan Henning har jobbat länge i skolan har han dessutom kunskaper om läsinlärning och vetenskapsmetodik, med andra ord två ämnen som jag på den här bloggen i högsta grad har lyft fram som problemområden inom den pedagogiska sfären. Därför är det också härligt att konstatera att Jan Henning också använder sig av begreppet Faktaresistens. Håll till godo, här är Jan Hennings viktiga inlägg i debatten.  

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Orsaken till mekaniska avkodningen?

04 augusti 2016

Det har blogginlägget handlar om den debattartikel som didaktikerna Gunilla Molloy och Barbro Westlund har skrivit i Dagens Nyheter. Jag menar att författarna missar bakomliggande orsaker till att svenska barn inte läser tillräckligt bra, vilket i sig är märkligt eftersom de två är forskare. Rimligtvis borde de känna till att det finns två idétraditioner om vad läsning är. Jag menar att den mekaniska avläsningen är ett problem som är skapat av den blinda metodik som varit förhärskande i svensk skola.

Read the rest of this entry ?

h1

Korkad debattör?

30 juli 2016

Det här blogginlägget handlar om språkforskaren Lars Melin som har skrivit ett debattinlägg om läsning i Dagens Nyheter. Inlägget är högst begränsat och visar en brist på kunskap inom läsinlärning och dessutom att Melin befinner sig långt ifrån klassrummet och dagens skola.

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans tio värsta problem

27 december 2015

I det här blogginlägget har jag gjort en sammanställning av min tidigare bloggserie, där jag lista skolans tio värsta problem. För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att nummer 1 eller 2 på listan är ett större problem än nummer 5 eller 7.

Read the rest of this entry ?

h1

Om läsning, del 7: Varför behöver läsningen vara bra?

27 november 2014

Mitt primära mål med denna bloggserie har varit att synliggöra det oerhört ologiska i den läsmetodik som är förhärskande i svensk skola, nämligen God läsutveckling. Jag menar att denna metodik bygger på en felaktig vetenskaplig teoretisk grund som i sammanhanget varit skadligt för svenska skolbarn. Men detta diskuteras det aldrig om, i stället kör lärare och skolor på som om inget har hänt och fortsätter oreflekterat att använda God läsutveckling.

Read the rest of this entry ?

h1

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

19 november 2014

De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat. Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Jag vet av egen erfarenhet att LUS fungerar mycket bra.

Read the rest of this entry ?

h1

Om läsning, del 5: Läsutvecklingsschemat (LUS)

15 november 2014

Oj, oj, oj – när man startar en bloggserie så är det väl tänkt att blogginläggen ska komma nerdimpande med jämna mellanrum. Så har inte skett i detta fall, för de senaste två blogginläggen har det varit väldigt långa mellanrum mellan, i jämförelse med det första och det andra blogginlägget. Ber om ursäkt för det, men jag har haft oerhört mycket att göra och har helt enkelt inte hunnit blogga. Knappt hunnit svara faktiskt. Read the rest of this entry ?