PIE:s argument i ett nötskal

Här kommer antagligen världens kortaste blogginlägg på den här bloggen. Anledningen är att jag vill uppmärksamma ett replikskifte i Svenska Dagbladet (SvD) mellan Inger Enkvist, professor i moderna språk och Susanne Dodillet, lektor i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Det började med att Enkvist i en debattartikel hävdade att den pedagogiska forskningen är en del av … Fortsätt läsa PIE:s argument i ett nötskal

Politiskt samarbete om skolan önskas. Tack!

I Dagens Nyheter (DN) går det att läsa fredagen 16/6-17 att det är sjunkande resultat och växande klyftor i skolan. Det är moderaterna i Stockholms stadshus som reagerar på hur illa det ser ut på vissa håll inom Stockholms kommun. Receptet som moderaterna har är att utöka undervisningstiden. Bland annat vill de ha ett tre-terminers-system, … Fortsätt läsa Politiskt samarbete om skolan önskas. Tack!

Katederundervisning på tapeten igen

Det här blogginlägget kretsar kring ett debattinlägg som Isak Skogstad skrivit i Göteborgsposten. Det handlar om katederundervisning och jag lägger mitt perspektiv på det Skogstad skriver. Inte så mycket att jag går in på Skogstads utmärkta text, utan jag lyfter fram mina egna erfarenheter och hur jag ser på det pedagogiska etablissemangets gigantiska "Failure" inom … Fortsätt läsa Katederundervisning på tapeten igen

Ni sänker lärarkåren!

Det här blogginlägget handlar om hur viktig bedömningsansvar är för lärarkårens professionalitet. Om svensk skola vill ha en stark och professionell lärarkår behöver lärarna få utbildning i bedömning och stärkas, inte som nu ha noll i fortbildning och ständigt bli ifrågasatt i form av att debattörer och regering vill frånta lärarna bedömning av deras egna … Fortsätt läsa Ni sänker lärarkåren!

Varning – PIE i farten igen!

Det här blogginlägget handlar om en varning för tre PIE-anhängare som har förstört väldigt mycket för svensk skola och med sin makt spridit motstånd mot betyg, resultatuppföljning och med forskning som förkläde för sina påståenden. Att det bakom vetenskapen inte finns något, utan att det bara är tomma ord är det ingen som har upptäckt … Fortsätt läsa Varning – PIE i farten igen!

Skolans tio värsta problem

I det här blogginlägget har jag gjort en sammanställning av min tidigare bloggserie, där jag lista skolans tio värsta problem. För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att … Fortsätt läsa Skolans tio värsta problem

Åtgärdsprogram – grundskola

Åtgärdsprogram – grundskola Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800) Datum Diarienummer: 2015-12-12 Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas: • Tjänstemännen behöver veta sin roll • Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • Lärarutbildningen behöver reformeras … Fortsätt läsa Åtgärdsprogram – grundskola

Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablisemanget

Jag har under flera års tid skrivit om det pedagogiska etablissemanget som är ett mycket stort problem inom svensk skola. Lägger man ihop alla mina texter skulle det säkert räcka till en bok. Det blev lite ifrågasättanden på bloggen för några år sedan och jag definierade vad jag menade med det Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget, som … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablisemanget

Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

  ”Vissa tror att fler nationella prov, betyg i tidigare åldrar och betyg i sig gör att elever lär sig mer och presterar bättre, även om forskningen visar att betyg och prov har en negativ effekt på resurssvaga elever” (Alli Klapp, Bedömning, betyg och lärande 2015). Den här boken kommer jag återvända till i ett … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

Anti-betygsmaffians lögner

Lördagen 28/2 finns i Dagens Nyheter (DN) ett stort reportage med rubriken ”Inga strider om betyg redan i ettan”, se länk. I denna artikel redogör man för att diskussionen kring betyg i Finland i princip inte finns, medan den i Sverige är både hätsk och intensiv. Hur kan det vara så? Jag menar att det … Fortsätt läsa Anti-betygsmaffians lögner

Jag vägrar hora!

Det är finns personer som under en längre tid, vid olika tillfällen, påpekat för mig att jag borde ändra tonfall när jag skriver. Inte minst under min bloggserie En skola åt helvete fick jag höra detta en hel del.  "Du kan säga samma sak fast på ett smidigare sätt" eller "Du behöver inte namnge de personer … Fortsätt läsa Jag vägrar hora!

Lundahl – ingen personlig vendetta!

Nu har den rödgröna regeringen gjort upp med alliansen om att införa betyg från och med årskurs 4 under en försöksperiod, med ett begränsat antal skolor som vill testköra i tre år. Givetvis blir det lite debatt i kölvattnet, men förhoppningsvis dör debatten om ett tag och andra viktigare saker inom skolan läggs under lupp. … Fortsätt läsa Lundahl – ingen personlig vendetta!

Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?

Redan när jag gick på Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS) och läste till SO-lärare insåg jag att det var omöjligt att bedriva undervisning i ”mina ämnen” om eleverna inte läste tillräckligt bra. Det var ju inte så att LHS upplyste mig i den frågan. Nej någon diskussion fanns överhuvudtaget inte  för oss blivande SO-lärare, trots att … Fortsätt läsa Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?