Archive for the ‘Pedagogiskt nätverk’ Category

h1

PIE:s argument i ett nötskal

23 juli 2017

Här kommer antagligen världens kortaste blogginlägg på den här bloggen. Anledningen är att jag vill uppmärksamma ett replikskifte i Svenska Dagbladet (SvD) mellan Inger Enkvist, professor i moderna språk och Susanne Dodillet, lektor i pedagogik vid Göteborgs Universitet.

Det började med att Enkvist i en debattartikel hävdade att den pedagogiska forskningen är en del av skolans problem, se länk. Dodillet svarar, se länk. Varpå Enkvist lägger en slutreplik, se föregående länk.

Sedan jag publicerade detta blogginlägg har ytterligare ett replikskifte kommit (jag publicerar 27/7-17), se länk. Det finns också en lång tråd på Zoran Alagics, presschef på Lärarnas Riksförbund, Facebook där jag argumenterar, se länk.

Detta är typiska resonemang från det pedagogiska etablissemanget.

  • Individualisering
  • Det finns ingen renodlad pedagogik
  • Att man jämför med maskiner när det handlar om att det ställs krav på inlärning
  • Att man bara tittar på PISA-rankning

Ja, dessa argument känns igen. Jag tycker att Inger Enkvist, som är en av mina personliga favoriter, svarar bra. En sak tar hon dock inte upp. Politikerna tar beslut och tjänstemännen genomför dessa beslut. Huruvida läroplanen är dålig eller ej kan definitivt diskuteras, men frågan är om det är så konstruktivt för skolan om stora delar av den pedagogiska forskningen ska ägna sig åt att kritiskt granska läroplanen. Eftersom de pedagogiska institutionerna har mycket liten eller noll kontakt med skolan i ”verkligheten” är det högst önskvärt att forskningen skulle ägnas åt att titta på hur det ser ut på riktigt och sedan se vad som fungerar och inte fungerar. Ska det vara så jävla svårt?

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

Annonser
h1

Politiskt samarbete om skolan önskas. Tack!

17 juni 2017

I Dagens Nyheter (DN) går det att läsa fredagen 16/6-17 att det är sjunkande resultat och växande klyftor i skolan. Det är moderaterna i Stockholms stadshus som reagerar på hur illa det ser ut på vissa håll inom Stockholms kommun. Receptet som moderaterna har är att utöka undervisningstiden. Bland annat vill de ha ett tre-terminers-system, där det långa sommarlovet försvinner. Anna König Jerlmyr (M): ”De som vill ska också kunna pröva ett tre terminserssystem, sommarlovet försvinner inte men de långa loven missgynnar elever från utsatta områden.”

Read the rest of this entry ?

h1

Katederundervisning på tapeten igen

22 april 2017

Det här blogginlägget kretsar kring ett debattinlägg som Isak Skogstad skrivit i Göteborgsposten. Det handlar om katederundervisning och jag lägger mitt perspektiv på det Skogstad skriver. Inte så mycket att jag går in på Skogstads utmärkta text, utan jag lyfter fram mina egna erfarenheter och hur jag ser på det pedagogiska etablissemangets gigantiska ”Failure” inom svensk skola.

 

Read the rest of this entry ?

h1

Ni sänker lärarkåren!

11 juni 2016

Det här blogginlägget handlar om hur viktig bedömningsansvar är för lärarkårens professionalitet. Om svensk skola vill ha en stark och professionell lärarkår behöver lärarna få utbildning i bedömning och stärkas, inte som nu ha noll i fortbildning och ständigt bli ifrågasatt i form av att debattörer och regering vill frånta lärarna bedömning av deras egna elevers resultat. Det som debattörerna som t.ex. förespråkar digital rättning av nationella prov gör är att sänka lärarkåren. Andemeningen är: Lärarkåren är inte förmögna att klara av detta och då fråntar vi dem ansvaret. Istället för att satsa på lärarna. Konsekvenser av ens handlande talar vi mycket om i skolan, men det verkar varit länge sedan en hel del av dagens debattörer gick på den lektionen.

Read the rest of this entry ?

h1

Varning – PIE i farten igen!

05 juni 2016

Det här blogginlägget handlar om en varning för tre PIE-anhängare som har förstört väldigt mycket för svensk skola och med sin makt spridit motstånd mot betyg, resultatuppföljning och med forskning som förkläde för sina påståenden. Att det bakom vetenskapen inte finns något, utan att det bara är tomma ord är det ingen som har upptäckt och/eller granskat. Att dessa tre fått stå till svars har inte hänt. Nu är Tomas Kroksmark, Steve Wretman och Helena Moreau åter igång med nya projekt som riskerar att sabotera  än mer för svensk skola. Varning för denna trio! Sprid detta blogginlägg via sociala medier så att de inte får möjlighet att förstöra på enskilda skolor eller kommuner.

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans tio värsta problem

27 december 2015

I det här blogginlägget har jag gjort en sammanställning av min tidigare bloggserie, där jag lista skolans tio värsta problem. För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att nummer 1 eller 2 på listan är ett större problem än nummer 5 eller 7.

Read the rest of this entry ?

h1

Åtgärdsprogram – grundskola

12 december 2015

Åtgärdsprogram – grundskola

Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)

Datum Diarienummer: 2015-12-12

Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas:

• Tjänstemännen behöver veta sin roll
• Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Lärarutbildningen behöver reformeras
• Betygsmotståndet behöver motarbetas

Read the rest of this entry ?