Systematiskt betygsmotstånd på SU

I det här blogginlägget ska jag visa hur Stockholms Universitet (SU) erbjuder kurser på lärarutbildningen i bedömning och betygssättning som utgår från ett betygsmotstånd. Jag går igenom beskrivning av kurserna och litteraturlistorna. Utifrån detta dokument kan jag dra slutsatsen att SU är ett fäste för betygsmotstånd. Jag visar också hur olyckligt betygsmotståndarna använder sig av … Fortsätt läsa Systematiskt betygsmotstånd på SU

Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

”Tjänstemannavälde uppstår i företag och organisationer med svaga ägare, eller i svaga demokratier. Tjänstemannavälde riskerar att leda till ekonomisk maktkoncentration, maktfullkomlighet, oansvariga beslut och tjänstefel utan påföljd, byråkrati och korruption. Tjänstemannavälde innebär att de ledande tjänstemännen kan använda (eller missbruka) ett företags resurser för egna syften utan att bromsas av ägare eller ägarrepresentanter i bolagsstyrelsen. … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablisemanget

Jag har under flera års tid skrivit om det pedagogiska etablissemanget som är ett mycket stort problem inom svensk skola. Lägger man ihop alla mina texter skulle det säkert räcka till en bok. Det blev lite ifrågasättanden på bloggen för några år sedan och jag definierade vad jag menade med det Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget, som … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablisemanget

Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

  ”Att utbildningen är så slapp och dålig kommer inte hjälpa lärarnas status, snarare tvärtom. Jag vet många som hade blivit fantastiska lärare, men som hoppat av utbildningen och valt en annan inriktning på grund av lärarutbildningen. Man måste verkligen vilja detta för att orka genomföra det. Man blir rätt omotiverad och gör bara de momenten … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

  ”Vissa tror att fler nationella prov, betyg i tidigare åldrar och betyg i sig gör att elever lär sig mer och presterar bättre, även om forskningen visar att betyg och prov har en negativ effekt på resurssvaga elever” (Alli Klapp, Bedömning, betyg och lärande 2015). Den här boken kommer jag återvända till i ett … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

I och med införandet av Lpo 94 skedde tre stora paradigmskiften i svensk skola. Skolan gick från statlig till kommunal huvudman. Skolan gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning (resultatstyrning). Skolan gick från relativa betyg till kunskapsstandardbetyg. Tre gigantiska omvälvningar och noll i fortbildning till lärarna. Här är det på plats att poängtera att det … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

Väldigt sällan eller aldrig har jag tagit upp aspekten om marknadstänkande kring skolan som ett stort problem. Det har heller aldrig varit en av mina största käpphästar i debatten, därmed inte sagt att jag är för ett marknadstänkande. Eller att jag inte bryr mig om det. Verkligen inte. Jag tycker att det är galet när … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

Vad är egentligen inlärt?

I många år har det talats om formativ bedömning, bedömning för lärande, återkoppling, feedback och feed forward. I skoldebatt och bland lärare, rektorer, forskare och pedagoger har diskussionen kring detta varit ett hett ämne under lång tid. Snacka om att jag blir förvånad när jag möts av okunnighet hos lärare och rektorer när det gäller … Fortsätt läsa Vad är egentligen inlärt?

OECD-rapporten – vad sa han egentligen?

Måndagen 4 maj hade regeringen en pressträff där OECD:s skolgranskning av den svenska skolan lämnades över. Denna pressträff var intressant och sändes på web-tv, länk. Eller så finns bilderna att tillgå, länk. Dagens Nyheter (DN) skriver en ledare samma dag, länk. DN skriver: ”Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat och ansvarig för Pisaundersökningarna, inledde måndagens presentation … Fortsätt läsa OECD-rapporten – vad sa han egentligen?

Resultat eller fokusförflyttning?

I senaste numret av Skolporten (Nr 2/2015) rapporteras om att fler toppstudenter vill bli lärare, något som inte minst jag har påtalat vara viktigt. Anledningen är enkel, läraryrket måste bli ett attraktivt yrke där många av de mest engagerade människorna i samhället arbetar och verkar. En utomordentligt bra start är att lärarutbildningen blir attraktiv, så att … Fortsätt läsa Resultat eller fokusförflyttning?

Anti-betygsmaffians lögner

Lördagen 28/2 finns i Dagens Nyheter (DN) ett stort reportage med rubriken ”Inga strider om betyg redan i ettan”, se länk. I denna artikel redogör man för att diskussionen kring betyg i Finland i princip inte finns, medan den i Sverige är både hätsk och intensiv. Hur kan det vara så? Jag menar att det … Fortsätt läsa Anti-betygsmaffians lögner

Undervisning – vägen till framgång

Under mina tidiga år som lärare testade jag allt. Jag brukar skoja med mina gamla elever att de var försökskaniner och att jag testade alla möjliga metoder och allsköns pedagogik på dem. Idag är min första klass vuxna, 26 år gamla och har börjat bilda egna familjer där deras barn om några år ska gå … Fortsätt läsa Undervisning – vägen till framgång