Nytt poddavsnitt: Sara berättar om utmaningar inom ämnet engelska

Många gånger talas det om att engelskämnet är ett ganska tacksamt ämne att jobba med, eftersom många elever lär sig mycket engelska utanför skolan. I förhållande till de övriga kärnämnena i grundskolan, svenska och matematik, är elevernas kunskaper när det gäller måluppfyllelse och meritvärde relativt goda. I internationell jämförelse är svenska elevers kunskaper i engelska … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Sara berättar om utmaningar inom ämnet engelska

Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig utveckling

Vetenskaplig utveckling - vad är det? Bo Sundblad diskuterar hur vetenskap utvecklas utifrån teori, emperi, nya rön och nya teorier.  Vetenskapsteori måste man ha i botten, något som svensk universitetsutbildning saknar enligt Sundblad. Lyssna på detta intressanta samtal där Bo Sundblad redogör för hur det ligger till med svensk vetenskap utifrån hans perspektiv. Något som … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig utveckling

Nytt poddavsnitt med Semira Vikström

Hur lyckas en skolledare lyfta en skola? I det här avsnittet av Rektorspodden samtalar jag med Semira Vikström, bejublad rektor på Visättraskolan i Huddinge, söder om Stockholm.  Det är inte lätt att få till alla måsten som skolan ska leverera, för alla samhällets problem ska lösas av skolan. Samtalet handlar om fokus på eleverna, på … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt med Semira Vikström

Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Men vad betyder det? Vem påstår att något är vetenskapligt eller inte?  Just vetenskaplig grund har en oerhört stark status, men varför är det si och så med den grundläggande vetenskapsmetodik? Vet lagstiftaren om det? Bryr sig lagstiftaren om det? Utvärderas detta? Jag tror … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Att göra tänkandet synligt, nytt poddavsnitt

Tankekvaliteter - vad är det? Jag mötte Ove Hartzell första gången 1995 på Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), där han var min metodiklärare och klassföreståndare. Av Ove fick jag och mina klasskamrater tillgång till ett didaktiskt häfte som han skrivit tillsammans med kollegan Sten Arevik.  Tankekvaliteterna består av: Förmåga att systematisera och hitta mönster Förmåga att … Fortsätt läsa Att göra tänkandet synligt, nytt poddavsnitt

Säsong 2, poddavsnitt 2: Går det att få alla barn att läsa?

En fråga som jag ständigt undrar över är varför svensk skola har så många barn som inte läser tillräckligt bra. I många sammanhang och tillfällen har jag ställt frågan ifall det går att få alla elever att läsa flytande på tre år, alltså på lågstadiets årskurs 1-3. ”Självklart”, svarar alla lågstadielärare jag har talat med. … Fortsätt läsa Säsong 2, poddavsnitt 2: Går det att få alla barn att läsa?

Förkunskapsprincipen

Genom åren har jag diskuterat betyg många gånger, både här på bloggen och i andra sammanhang. Jag har benhårt försvarat kunskapsstandardmodellen och varit en stark kritiker till relativa betyg. Fortfarande har jag denna övertygelse och menar att skolans misslyckande inte beror på betygen. Det är andra faktorer som är bakomliggande orsaker till att skolan som … Fortsätt läsa Förkunskapsprincipen

Nytt poddavsnitt: Teori och ideologi

Ganska länge har jag bloggat om skillnaden mellan vetenskap och ideologi. Jag har vid flera tillfällen pekat på hur en stor del av det pedagogiska etablissemanget drivs av ideologi snarare än av vetenskap - därav Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE).  Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alltså, skolan ska INTE vila på ideologi … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Teori och ideologi