Lärarens välmående – viktig uppgift!

Det här blogginlägget handlar om hur viktigt det är för skolledare att värna om sina lärare. När en lärare inte längre orkar påverkar det hela organisationen. Men vad kan man göra? Det finns massor av åtgärder att sätta in. I detta blogginlägg tar jag upp en del av dem i syfte att få både anställda … Fortsätt läsa Lärarens välmående – viktig uppgift!

Arbetsro som rektor? Nop!

Det här blogginlägget handlar om att rektorsarbetet riskerar att bli nästa krisbransch inom skolans värld. Rektor ska svara på alla möjliga frågor och lämna information. Hela tiden får Sveriges rektorer svara på den ena frågan efter den andra i statens efterfrågan på statistik. Men vad ska denna statistik användas till? Enkäter om hur eleverna mår … Fortsätt läsa Arbetsro som rektor? Nop!

Grovt utanförskap – skolans misslyckande

Det här blogginlägget handlar om hur mycket varje årskull som lämnar det svenska gymnasiet utan tillräckliga kunskaper kostar i faktiska pengar. Lägg därtill personliga misslyckanden, segregation och utanförskap som i sig får följder som cancer, värk och kortare medellivslängd. Allt för att den svenska skolan inte gör sitt jobb. I ett nyligen publicerat blogginlägg, där … Fortsätt läsa Grovt utanförskap – skolans misslyckande

Bedömning – lärarprofessionens trovärdighet

Det här blogginlägget handlar om hur professionella yrkesgrupper gör bedömningar utifrån i förväg uppställda kriterier. Statusen hos yrkesgruppen styrs av huruvida bedömningarna är tillförlitliga och här behöver lärarkåren få stöd och hjälp att uppnå en god bedömningskompetens. Jag var i veckan och besiktade min bil. När jag gick med besiktningsmannen kom en kollega fram till … Fortsätt läsa Bedömning – lärarprofessionens trovärdighet

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial

Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in. Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Anledningen var att det aldrig borras så djupt i dessa frågor … Fortsätt läsa Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial

Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

”Tjänstemannavälde uppstår i företag och organisationer med svaga ägare, eller i svaga demokratier. Tjänstemannavälde riskerar att leda till ekonomisk maktkoncentration, maktfullkomlighet, oansvariga beslut och tjänstefel utan påföljd, byråkrati och korruption. Tjänstemannavälde innebär att de ledande tjänstemännen kan använda (eller missbruka) ett företags resurser för egna syften utan att bromsas av ägare eller ägarrepresentanter i bolagsstyrelsen. … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

Vad är egentligen inlärt?

I många år har det talats om formativ bedömning, bedömning för lärande, återkoppling, feedback och feed forward. I skoldebatt och bland lärare, rektorer, forskare och pedagoger har diskussionen kring detta varit ett hett ämne under lång tid. Snacka om att jag blir förvånad när jag möts av okunnighet hos lärare och rektorer när det gäller … Fortsätt läsa Vad är egentligen inlärt?

Det finns gränser!!!

Den 29 januari publicerar Dagens Nyheter (DN) en artikeln om hur lärare och rektor på Södermalmsskolan får ta emot upp till 150 e-postmeddelanden per dag i klagomål, påpekanden och att lägga sig i skolans pedagogiska arbete, läs artikeln: länk. Alltså 150 mail per dag. Galet! Södermalm är ett medelklassbälte i Stockholms innerstad, där de flesta … Fortsätt läsa Det finns gränser!!!

Behörigheten har sjunkit

I en artikel i Dagens Nyheter idag (14/8) tar man upp hur stor andel av eleverna som är behöriga till gymnasiet. Dessa siffror har sjunkit, vilket kanske inte är någon revolutionerande nyhet. Anledningen till att jag skriver ett blogginlägg om detta är för att Stockholms utbildningsförvaltning med egna siffror visar att det är förorten som … Fortsätt läsa Behörigheten har sjunkit

Peter: Kan vi nå kunskapstoppen?

Peter Fägersten gästbloggar och skriver: Kan svenska elever åter nå kunskaps- och förståelsetoppen och hur ser vägen dit ut? Jag skall försöka ge mitt svar på detta, byggt på min erfarenhet och byggd på mina perspektiv som lärare, skolledare och 20 års fritidsengagemang i skolfrågor. Jag har försökt komprimera det till ett minimum men frågan … Fortsätt läsa Peter: Kan vi nå kunskapstoppen?

McKinsey ger sig in i Stockholmsskolor

Ett nytt spännande projekt har initierats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). För att förbättra skolans resultat och betyg har man tagit hjälp den amerikanska konsultfirman McKinsey & Co - ni vet dem som skrev den beryktade McKinseyrapporten som sände ett eko genom hela skolvärlden. Det finns för övrigt en länk på min blogg. "Dyra … Fortsätt läsa McKinsey ger sig in i Stockholmsskolor

Utarmningen av läraryrket – del 3

Efter den läsarstorm som drabbat min blogg, tack vare det läsarbrev, som kom från en lärare och som jag publicerade för en vecka sedan, har jag skrivit en bloggserie där jag lite mer i detalj redogör för hur jag ser på det omöjliga uppdraget att vara lärare idag. I det här blogginlägget ska jag skriva om … Fortsätt läsa Utarmningen av läraryrket – del 3