Medveten missuppfattning, del 2: Konstruktivism och Postmodernism

I mitt förra blogginlägg problematiserade jag begreppet faktakunskap. Eller kanske definierade jag faktakunskap med en rad exempel. Problemet är och har varit att det pedagogiska etablissemanget systematiskt nedvärderar faktakunskap som något fult och analyserande kunskap som något fint. Alltså - läroplanens förmågor är det som hela tiden lyfts fram som det som är verklig kunskap. … Fortsätt läsa Medveten missuppfattning, del 2: Konstruktivism och Postmodernism

Medveten missuppfattning, del 1: Faktakunskap

I debatten kring skolan har Isak Skogstad  med flera ofta och under en längre tid lyft fram hur viktigt det är med faktakunskaper. Under våren 2018 blev debatten understödd av att P1:s två reportage om svensk skola, läs P1 granskar kursplanerna och Ulf P Lundgren visar sitt rätta ansikte. Jag har skrivit flera blogginlägg om … Fortsätt läsa Medveten missuppfattning, del 1: Faktakunskap

Det fuskas hej vilt på HP

Gårdagens (21/11-18) avsnitt av Uppdrag granskning handlade om hur ett utbrett fusk på Högskoleprovet var genomfört. För 100 000 kronor gick det att köpa ett 100% resultat - alla rätt och en given plats på en attraktiv utbildning. Se avsnittet: https://www.svtplay.se/video/20108184/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-avsnitt-12-1 Vad var det jag sa? Redan 26/8-2017 skrev jag ett blogginlägg om detta, se länk, … Fortsätt läsa Det fuskas hej vilt på HP

Go dag yxskaft LF!

Den 8 november kom Lärarförbundets årliga rankning om Sveriges bästa skolkommun. Jag reagerade som vanligt och skrev ett blogginlägg på detta, se länk. Lärarnas tidning kontaktade mig och frågade om jag ville skriva en artikel och fördjupa min kritik mot rankningen, vilket jag givetvis gjorde, se Bästa skolkommun visar fel och knäcker lärarna. Lärarförbundets ordförande … Fortsätt läsa Go dag yxskaft LF!

Skolverket, del 3: Reglering till Gud förbanne

Jag skriver aldrig på den här bloggen något bra om svensk skola trots att det varje dag förekommer tusentals bra samtal, lektioner och händelser. Jag har medvetet valt att skriva om det som inte fungerar och felaktigheter - eller det jag är personligen kritisk till. Jag har under många år på den här bloggen kritiserat … Fortsätt läsa Skolverket, del 3: Reglering till Gud förbanne

Lärarförbundets rankning – vilken humbug!

I morse (8/11-18) kom Lärarförbundets ranking om bästa skolkommun, se länk. Utifrån 13 olika aspekter: resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lön, avtalspart, andel förskola, merit åk 9, merit likvärde,  andel G, andel G likvärde, gymnasium inom 3 år och högskolebehörighet gör man en viktad rakning över landets skolkommuner.  Tyvärr springer media på denna boll … Fortsätt läsa Lärarförbundets rankning – vilken humbug!

Allmänna råd – vad nytt?

I dagarna har Skolverket kommit ut med allmänna råd angående betyg och betygssättning, se Allmänna råd betyg. Jag kan inte på något sätt säga att det var någon ”Hallelujastämning” hos Johan Kant.  Flera personer har reagerat, bland annat läraren och bloggaren Nicklas Mörk och skoldebattören Jonas Vlachos, professor i ekonomi. Mörk skrev ett blogginlägg, se … Fortsätt läsa Allmänna råd – vad nytt?

Skolverket, del 2: Hjälpen kommer!

Statens Skolverk hade bildats 1991 och ersatte expertmyndigheten Skolöverstyrelsen. Skolverkets första generaldirektör (GD) var Ulf P Lundgren, professor i pedagogik. Han styrde och ställde över Läroplanskommittén och de första åren av Skolverket. Styrde och ställde föresten, han gjorde bara exakt det som han hade lust med. Att fortbilda lärarkåren när det gällde det nya styrsystemet … Fortsätt läsa Skolverket, del 2: Hjälpen kommer!

Skolverket, del 1: En olycklig eller lyckad start?

Under många år har jag på den här bloggen kritiserat etablissemanget inom svensk skola. Det har varit enskilda personer, lärarutbildningen, det pedagogiska etablissemanget (PIE), politiker och Skolverket. Jag har kartlagt sambandet mellan olika människor med pedagogisk makt, länk, och jag har givit konkreta exempel ur böcker och tidskrifter för att visa hur man missbrukar sin … Fortsätt läsa Skolverket, del 1: En olycklig eller lyckad start?

Att följa en elevkull

I Almedalen 2018 presenterade Lärarnas Riksförbund (LR) en studie som xheter ”En elevkulls framgångar och motgångar”, se En elevkulls framgångar. Det är en liten skrift på 16 sidor där man tittat på statistik kring elevers resultat genom skolsystemet. Så här skriver LR: ”Redan i årskurs 1 börjar vissa elever få åtgärdsprogram och andelen ökar stadigt fram … Fortsätt läsa Att följa en elevkull