Om läsning, del 2: Läsning är en förståelsestyrd process

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? I mitt förra blogginlägg tog jag upp hur, paradigmdebatten, det så kallade ”läskriget” polariserade mellan ett naturvetenskapligt positivistiskt paradigm, biologisterna, som ser läs- och skrivsvårigheter som en biologisk defekt och ett samhällsvetenskapligt paradigm som har andra förklaringsmodeller till varför en del barn har svårt att lära sig … Fortsätt läsa Om läsning, del 2: Läsning är en förståelsestyrd process

Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?

Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt? Redan när jag gick på Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS) och läste till SO-lärare insåg jag att det var omöjligt att bedriva undervisning i ”mina ämnen” om eleverna inte läste tillräckligt bra. Det var ju inte så att LHS upplyste mig i den frågan. Nej någon diskussion fanns … Fortsätt läsa Om läsning, del 1: Har du punka på hjärnan, lilla vän?

Kanske den viktigaste artikeln på väldigt länge

Som jag tidigare uppgivit kör Skolverket sitt eget race och smyger in relativa bedömningar i ett kunskapstandardsystem. Per Måhl har skrivit den kanske viktigaste artikeln på länge när det gäller detta, så se till att sprid den! https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/per-mahl-skolverkets-forslag-ger-orattssakra-betyg/ Vad håller Skolverket på med? Hur många klavertramp kan man egentligen göra innan någonting händer? Och varför … Fortsätt läsa Kanske den viktigaste artikeln på väldigt länge

Ingrid Carlgren är ute och slirar igen

I Svenska Dagbladet (Svd) 4/3-21 skriver Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund och Ingrid Carlgren, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund en debattartikel. Denna artikel är mycket märklig och jag undrar faktiskt vad debattörerna vill skicka för budskap. Jag ska kommentera detta debattinlägg och väljer att utesluta Wiclander från mina kommentarer. Anledningen till det är att Ingrid … Fortsätt läsa Ingrid Carlgren är ute och slirar igen

Ögonblick

Åk 9, Proteinsyntes (första lektionen var i skolan, andra digital, dagens digitala lektion) E: Jag tycker det är jättesvårt via Teams L: Wish you were here! E: Me too! Och en kör följde från hela klassen… "Me too!”

Nytt podavsnitt: Bo Sundblad – vad LUS är och inte är

Läsutvecklingsschemat (LUS) är en baktalat instrument. Vad beror det på? Kanske var Bo Sundblad före sin tid eller också var det så att den genren som står för den naturvetenskapliga sättet att se på läsning har varit för starka och vunnit läskriget. Ni vet det läskrig som rådde mellan olika företrädare för vad läsningen var. … Fortsätt läsa Nytt podavsnitt: Bo Sundblad – vad LUS är och inte är

Ögonblick

Att läsa Mina Drömmars Stad: -Alltså, detta är inte sant. Det är fake. Jag har varit på Söder och det är inte så här.   Om utfiskning på ett prov. -Det är inte bra för människan vid fiskens bortgång.   Tjernobylolyckan. -Det dog massor av människor vid den enorma explosionen och sedan fick de flytta … Fortsätt läsa Ögonblick

Professionalism – vad är det?

Bertil Rolf, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Bertil Rolf påpekar (i en artikel i Skolvärlden i juni 1994) att det är en yrkeskår som är professionell – inte enskilda yrkesutövare och att tre villkor ska vara uppfyllda; (a) yrkeskåren gör bedömningar som har stor betydelse för individens framtid, (b) yrkeskårens bedömningar kan överklagas, … Fortsätt läsa Professionalism – vad är det?