h1

Bloggserie: Ped nätverk


Här kommer den samlade bloggserien om Pedagogiska nätverket som har haft stort pedagogiskt inflytande i Sverige.

Del 1: Introduktion

Del 2: Hans-Åke Scherp del 1

Del 3: Hans-Åke Scherp del 2

Del 4: Mats Ekholm

Del 5: Steve Wretman del 1

Del 6: Steve Wretman del 2

Del 7: Steve Wretman del 3

Del 8: Grundskoletidningen

Del 9: Tomas Kroksmark

Del 10: Barnuppropet

Del 11: Övriga aktörer

Del 12: Sammanfattning

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

Annonser

52 kommentarer

 1. […] vill bara påminna alla nytillkomna läsare om min bloggserie ”Pedagogiskt nätverk”, som handlar om ett nätverk av professorer, docenter och personer som har pedagogisk makt […]


 2. […] och väntade på svar, men inget har kommit. Det blev jul och sedan kom hela min bloggserie om pedagogiskt nätverk som tog väldigt mycket tid i anspråk att skriva. Nu känner jag att jag har väntat länge nog, […]


 3. […] Jag skrev en bloggserie om ett informellt pedagogiskt nätverk, med dold agenda, som har stort ansvar för att svensk skola är på dekis. Om du har missat denna serie och är intresserad, läs här. […]


 4. Johan> du har väl koll på detta nätverk:
  http://www.skolaochsamhalle.se/


  • Hej Stefan och Johan!
   Det är ett öppet nätverk. Alla som vill säga något om skolan får göra det.


 5. Stefan!
  Jag känner till detta nätverk, men har ännu inte fördjupat mig i deras verksamhet. Men när det gäller Ingrid Carlgren så klamrar hon sig fast vid makten på ett sätt som ger en aha-upplevelser när man ser vad som händer i omvärlden på tv. Hon har aldrig någonsin varit tydlig och hon körde Lärarhögskolan i Stockholm i botten. Nu har hon hittat nya forum för att få möjlighet att fortsätta sitt tolkningsföreträde.

  Tack för tipset Stefan!


 6. Hej igen Johan!
  Har du läst Manuel Castells tre band om Informationsåldern och nätverkssamhällets framväxt”? Själv har jag slutat att förbluffas och frågan är om man ska engagera sig i nätbaserad kommnunikation, det blir väl i slutändan något nätverk av det hela.


 7. […] har sett, eller läst den långa bloggserie som jag skrev i början av året – här kommer länken till serien. Ett inofficiellt nätverk med dold agenda, som har varit förödande för svensk […]


 8. […] de reaktionära krafterna har tackat och tagit emot, byggt nätverk och suttit på makten, kommit allt längre ifrån klassrummet och byggt sina visioner som saknar […]


 9. Hej! Undrar om det finns en motpol till detta nätverk som du skriver om ? Vilka förspråkar och sprider rätt syn på skolan enligt dig? //AH


  • Hej Anders,
   Något nätverk som är motpol till detta nätverk finns det inte, i alla fall inte som jag känner till. Det finns enskilda individer som står för något annat, enligt mitt sätt att se på det hela.

   Den kanske främsta är Per Måhl, författare till studentläromedel och lärare. Bo Sundblad som är läsforskare och tillika den som har tagit fram LUS är en annan person som företräder en annan linje.

   Men jag vet faktiskt inte.

   Johan


 10. […] Johan Kants blogg En blogg om skola, inlärning, betyg, läsning, skolpolitik, elever, lärarstudenter och allt annat som angår en lärare idag. « Kan man lita på politikers löften? Pedagogiskt informellt nätverk 02 september 2011 I början av 2011 skrev jag en uppmärksammad bloggserie om ett informellt pedagogiskt nätverk kring Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp. Denna bloggserie ligger permanent på min blogg. Är nytillkommen läsare som inte har läst denna bloggserie, eller om du har missat dessa blogginlägg – här kommer länken till bloggserien Pedagogiskt nätverk. […]


 11. […] sidan har han aldrig legat speciellt högt upp, heller inte sedan han visat sig vara delaktig i det pedagogiska informella nätverk jag tidigare skrivit […]


 12. Hm… Oaktat vad som står i kursplanerna så finns det väl alltid någon form av lånsiktiga mål för en undervisning? Mål som det kan ta lång tid att realisera fullt ut ”förmåga att tänka kritiskt” , ”förmågan att argumentera sakligt” eller saker i den stilen. (?)

  Sedan finns det väl kortsiktiga mål för undervisningen (”konkretiserade mål”)som realiseras på några lektioner eller över en månad eller en termin… ” Eleven ska efter momentet kunna ta ställning i en aktuell samhällsfråga utifrån sina intressen och behov och kunna argumentera för den på ett sakligt och övertygande sätt”…. När en viss elev argumenterar i något slags ”provsituation” kan man tänka sig att förmågan att argumentera är mer eller mindre väl utvecklad och att den går att värdera med hjälp av något slags betygskriterier/kunskapskrav/(”mål att uppnå”)?

  Det viktiga, som jag ser det, är då att de kortsiktiga målen, undervisningen, ”provsituationen” och bedömningen är utformade så att de stödjer en utveckling mot de långsiktiga målen (”mål att sträva mot”).

  Håller du med om min principiella beskrivning eller tänker du på ett annat sätt?


  • Dan,
   Problemet med de två målen har varit att det varit förvirrande för lärarkåren, dels för att mål att sträva mot har varit så otroligt abstrakta och vida och dels att en del föreläsare har blandat ihop målen medvetet. Mål att sträva mot ska ligga till grund för lärarens planering, mål att uppnå för bedömning.

   Däremot håller jag med dig i ditt resonemang.


 13. Det är ett imponerande, gediget och viktigt arbete du har gjort Johan. Det måste ha tagit massor av tid och jag vet inte hur mycket tack du har fått. Jag vill i alla fall rikta dig ett stort sådant. Från oss lärare givetvis, men framför allt från våra elever – de verkliga offren för detta nätverk.


 14. […] Ideologiska spridning från lärarutbildningen, Skolverket och pedagogiska etablisemanget. Spelade ingen roll att det inte funkade i klassrummet, man skulle ”tycka rätt”. John Dewey var husgud, spelade ingen roll att eleverna inte lärde sig något – demokratiska arbetssätt var överordnat mål. Spridning av PBL, baktalande av Lpo 94, till och med stoppande av doktorsavhandlingar på ideologiska grunder (någon gång ska jag skriva en dräpande bloggserie där en del huvuden kommer att falla). Alltså ett systematiskt motarbetande från många håll för att motverka Lpo 94 på ideologisk grund, totalt utan koppling till evidens eller forskning, se exempel på min bloggserie. […]


 15. […] in och all tydlighet föll sönder och samman (läs tidigare blogginlägg om Wretman eller om pedagogiskt nätverk). Kan någon enda vänlig person visa ett enda exempel på att Wretmans arbete lett till ökad […]


 16. […] som en löpeld över Sverige, med Skolverkets goda minne och på uppdrag av Skolverket, se tidigare blogginlägg. Men vad blev resultatet? Jo eleverna skulle söka kunskap själva och många gånger handlade det […]


 17. Jag började som SO-lärare på hgst 1968, så man har ju sett en o annan guru passera. Scherpen är svårt att glömma: han tycktes finnas med överallt och många av oss tyckte han var knepig och otydlig, inte minst kring de resonemang du kikat extra på – ”strävansmål” och ”uppnåendemål”, plus det där med ”forskningen” förstås… Det blev klart rörigt och vi var många som gick på egen magkänsla istället. Det var nog det som gav energi och glädje att jobba på i 40 år! Du skrev nånstans att det ska vara kul i skolan och det kan jag hålla med om. Utan glädje kan man inte producera, vare sig inlärning eller något annat.
  Du gör ett enormt jobb. Hur hinner du med allt?


  • Hej Bengt,
   Den där beryktade magkänslan är det tur att det är så många lärare har gått på, att så många inte har fallit för modets nycker.

   Tack för de uppmuntrande orden.


 18. […] ideologisering. Har ni läst min bloggserie om det dolda pedagogiska nätverket, om inte här är länken som förklarar en hel del till att det inte står rätt till i skolan […]


 19. […] Nu kanske det är så att det finns andra orsaker till att Ribbaskolans resultat sjönk. Jag vill ändå påtala att jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att två personer som är medlemmar i ett informellt nätverk och som jobbar med skolutveckling och som sitter på maktpositioner i skolvärlden, inte lyckas höja resultaten. Kanske kan det vara så att det mest handlar om fina abstrakta ord som mer andas flum än hårt lärararbete med fokus på kunskapsresultat som genererar verkligt resultat. Kanske är det så att allt snack om processen är helt meningslöst om man inte har tydliga mål och sätter fokus på resultaten (missförstå mig inte nu – processen är viktig). Har du missat min bloggserie om det informella pedagogiska nätverket så är här länken. […]


 20. […] finns ju många andra exempel, som jag tagit upp i min granskningsserie: Pedagogiskt nätverk. Exempelvis har Mats Ekholm förstört mycket för svensk skola och hans adept Hans-Åke Scherp […]


 21. […] Och ingen ansvarig får stå till svars att man har dragit ner svensk skola i skiten, utan det är lärarna som får bära hundhuvud och stå till svars.  De verkligt skyldiga slipper undan, där politiker och stat borde utkräva ansvar: Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Mats Ekholm, Hans-Åke Scherp och andra i det pedagogiska nätverket, läs blogginlägg. […]


 22. […] av reformen Lpo 94 och nu även Lgr 11. Anledningen är säkert att Wretman, liksom de andra i det pedagogiska nätverket, är emot betyg och resultatuppföljning. Genom att öppet polarisera mellan sådant som inte står […]


 23. […] Universitet båda två. Ja visst ja, jag har ju skrivit om deras kopplingar tidigare, i samma nätverk – oouupps […]


 24. […] och skapar förvirring snarare än att reda ut hur saker hänger ihop. Läs mitt blogginlägg om pedagogiska nätverket, eller om Steve […]


 25. […] att någon ens granskar deras forskning eller resultatet av vad de säger (läs blogginlägg om ped. nätverk). Hallå Skolinspektionen var är ni? Eller måste SNS gripa in och göra en önskvärd insats? […]


 26. […] Med en totalt vriden syn på mål att uppnå och mål att sträva mot åker Wretman runt i Sverige och sprider sin dynga. Likt en demagog snor han in lärarkåren i hans tolkning av Lpo 94, som är en ideologisk tolkning där slutklämmen blir att bedömning av elevernas kunskaper ska göras gentemot mål att sträva mot. Men vägen dit är inte rak. Abstrakt och otydlig leder Wretman in sina åhörare på en väg som gör att Lpo 94 framstår som obegriplig och ohanterbar. Yes, jag har själv lyssnat på sådana seminarier och jo jag har opponerat mig. Men aldrig fått svar. Varje kommun och skola som Wretman jobbat med lämnas i ett töcken av otydlighet och ett arbetssätt som inte leder framåt. Det går inte att få ihop det som Steve Wretman pratar om, eftersom det logiska förhållningssättet mellan mål att sträva mot och mål att uppnå är manipulerat. Ingenstans har Wretmans fortbildningsdagar lett till skolutveckling. Om du som läser detta har något att invända mot detta, ge ett enda konkret exempel där arbetet med Lpo 94 blivit tydligare för lärarna och där elevernas resultat har ökat. Ett enda exempel!!! Steve Wretman får till och med sälja böcker på Skolverkets hemsida, givetvis med Skolverkets namn på. Men Steve Wretmans mål är inte att få Lpo 94 att fungera, utan att se till att röra till det så mycket att hela skolsverige ska inse att det är omöjligt att införa Lpo 94, för reformen fungerar inte i praktiken. I Wretmans egen tidning, Grundskoletidningen där han var chefredaktör, talar han illa om Lpo 94, se mina exempel i Pedagogisk nätverk. […]


 27. […] Scherp och många andra. Jag skrev 2009 en lång bloggserie som heter Pedagogiska nätverket, se länk. Där reder jag tydligt ut vilka kopplingar det finns mellan olika aktörer. Har du inte läst […]


 28. […] jag känner till och det finns många olika nätverk än det som jag tidigare har publicerat, se länk. Här är några ur […]


 29. […] Jag lägger till Pedagogiska för att avgränsa området för maktutövandet samt Ideologiska för att avgränsa innehållet i maktutövandet. Summering: PIE står alltså för en elit som har en dominerande ställning inom det pedagogiska området och följer en speciell inriktning. Jag kan också tillägga att det antagligen inte finns någon klubb som en del menar att jag tror, men hemliga handslag, eller invigningsritualer. Utan ett inofficiellt nätverk, se tidigare bloggserie. […]


 30. […] Du som inte läst min bloggserie om det dolda pedagogiska nätverket har smaskig läsning att plöja, här är länken. […]


 31. […] du missat min bloggserie om det pedagogiska nätverket har du något att grotta i. Eller en skola åt […]


 32. […] 20-25 åren inom svensk skola? Är det inte de personer som räknar upp i mina två bloggserier ”Pedagogiskt nätverk” och ”En skola åt helvete”? Vem sköter skollyftet? Vem sköter fortbildningen ute på […]


 33. […] i hop med varandra kan du läsa en bloggserie jag skrev för några år sedan som heter ”Pedagogiskt nätverk”. […]


 34. […] Johans bloggserie: Pedagogiskt nätverk […]


 35. […] I mitt förra blogginlägg ville jag diskutera hur illa det var med diskussionen i Sverige. Hur media bara rapporterar enskilda händelser och inte borrar djupare kring ämnen. Samma diskussion i skolan som hålls idag hölls för 20 år sedan, med samma argument, t.ex. ska vi ha betyg? Det borde för länge sedan varit slutsnackat om detta. Svenska folket vill ha betyg, majoriteten av riksdagen vill ha det. Trots det lobbar betygsmotståndarna ständigt mot betyg, utan någon verklig vetenskaplig grund – det är bara känsloargument där man känner att betyg är fel. Ändå för debatten på en ytlig nivå i media. Eller PISA hit och PISA dit – varför går inte media in och granska upplägg och frågor i PISA-proven, samt frågar de som kritiserar PISA exakt vad det är de är kritiska emot – att man ska peka konkret på var det brister. Att granska makten och ifrågasätta det som forskningen säger är ingenting som media sysslar med, om det inte handlar om en Toblerone förstås. ”Jo, men Johan, det där är ju gammal skåpmat. Tobleronehistorien är ju för länge sen preskriberat”. Givetvis, men debatten om betyg är densamma som för 20 år sedan. Och makthavarna inom pedagogiken, som jag kallar Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) är ju arvtagare till varandra: Ulf P Lundgren – Christian Lundahl och Mats Ekholm – Hans-Åke Scherp – Steve Wretman. Om du vill se kopplingarna, hur det hänger ihop, se Pedagogiska nätverket. […]


 36. […] Det blev en liten uppsving på bloggen tack vare programmet ”Världens bästa skitskola”. Jag hälsar alla nytillkomna läsare välkomna. Om ni vill ha lite att bita i så rekommenderar jag er mina bloggserier ”En skola åt helvete” och Pedagogiska nätverket. […]


 37. […] Nu till det viktiga som jag inte hade kommit ihåg att ta med i förra blogginlägget. I arbetet med hur Lpo 94 skulle tolkas och arbetas kring ute på skolan hade PIE hela tiden fokuserat på Mål att sträva mot. Redan 2009 skrev jag ett blogginlägg hur man påtalade att Mål att sträva mot skulle ligga till grund för bedömning – ser ni likheterna? Det är samma fenomen som händer nu, PIE tolkar läroplanen medvetet felaktigt för att förvirra och skapa kaos i skolan – att få lärarna att inse att Lgr 11 är obegriplig och att få skolan att inte fungera. De är demagoger i ordets rätta bemärkelse, samtidigt som de utger sig själva för att vara de verkliga humanisterna som tävlar i om vem som har det största hjärtat för eleverna, inte minst de svaga eleverna. En av dessa personer är Steve Wretman, läs om honom, länk. […]


 38. […] första bloggserie som tar upp dessa familjär kopplingar så rekommenderar jag att du gör det, se länk. Men hur gick det då? Ja, det vet ju alla – åt helvete! De ledde inte till några […]


 39. […] Pedagogiskt nätverk […]


 40. […] Men är Hans-Åke Scherp, Steve Wretman och Christian Lundahl experter på betyg och betygsättning? Nej, inte enligt mig. Scherp har gjort sin avhandling på organisation och har jobbat med olika former av Problembaserat Lärande (PBL), nu senast på organisationsnivå, där han vill ha ut ”söka-kunskap-själv-inställningen” på organisatorisk nivå. Vad Wretman har doktorerat på vet jag inte, men när jag lyssnade på honom och har läst hans texter i Grundskoletidningen handlar det om en man som kunskapsmässigt ligger kvar i Lgr 69, fast han pratar om Lpo 94 och Lgr 11, se blogginlägg. Lundahls har doktorerat på skolhistoria. Ingen av dessa herrar är med andra ord experter på betyg, även om Lundahl så klart har kommit att intressera sig för området och har copy pastat Dylan Wiliams texter. Vill ni ha många fler exempel på vad jag menar, läs min bloggserie om det pedagogiska nätverket, länk. […]


 41. […] Visst är det härliga kopplingar? Och värre än så är det, vill du veta, läs denna bloggserie, länk. Passande nog lanseras PBL i Skolverkets regi och Scherp åker land och rike runt och föreläser […]


 42. […] Om du vill läsa en bloggserie om hur det pedagogiska nätverket hänger ihop är detta länken. Vill du läsa min tidigare bloggserie om En skola åt helvete, här är länk. I mina blogginlägg […]


 43. […] Min första bloggserie heter Pedagogiskt nätverk och handlar om hur de som då hade makt över den pedagogiska sfären hade nära kopplingar till varandra på ett högst skrämmande sätt, t.ex. att Hans-Åke Scherp har doktorerat med Mats Ekholm som handledare och Steve Wretman har doktorerat med Hans-Åke Scherp som handledare. Här är länken. […]


 44. […] till Karlstads Universitet – ett fäste för Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE), se länk. Tillfälligheter? Kanske kan inte GD på Skolverket ha koll på allt detta och visst är […]


 45. […] Om du vill veta hur ”det hemliga ordenssällskap” som Kroksmark, Wretman och Moreau tillhör kan du läsa om min kartläggning av det Pedagogiska nätverket, se länk. […]


 46. […] skola så har jag namngett dem med exempel i min bloggserie ”Pedagogiskt nätverk”, se länk. Du kan också läsa min bloggserie ”En skola åt helvete” där jag namnger ännu fler […]


 47. […] utan även få sparken. Dessa ovan namngivna personer har aktivt monterat ner svensk skola, se länk och länk. Dessa personer är själva kärntruppen i de jag kallar för Pedagogiska Ideologiska […]


 48. […] Bloggserie: Det pedagogiska nätverket, länk. […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s