Rättssäker betygssättning


I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning. Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Jag sa till Bo Sundblad att om inte Skolverket vill ta tag i detta så får väl vi göra det själv (även om Skolverket idag har en webbkurs). Jag organiserade en dag i Haninge, den 10/10-15, där jag via denna blogg och e-postutskick inbjöd till denna föreläsning. Vi var 85 personer träffades en lördag i Haninge. Dagen filmades och läggs upp på Youtube. Arbetsmaterial finns till varje film. Tanken är att lärare, arbetslag och skolor gratis ska kunna se dessa filmer och använda arbetsmaterialet för att diskutera. Syftet är givetvis att lärare ska bli säkrare i bedömning och betygssättning på ett rättssäkert sätt, det vill säga enligt gällande regelverk.

Film 1: Rättssäker betygssättning

Film 2: Planering

Film 3: Allmänna råd

Film 4: Mättraditioner

Film 5: Bedömningsprocessen

Film 6: Matriser

Arbetsmaterial till filmerna: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning