Att styra mot resultat


Dr Ray Rist är rådgivare åt amerikanska centralbanken, multinationella företag och mindre länder. I denna film talar han om vikten av att följa upp resultat, länk.