McKinseyrapporten


I mars 2008 kom en rapport från det amerikansk revisionsföretaget McKinsey & Co om skolan. Den så kallade McKinsey-rapporten slog med all tydlighet fast att läraren var den enskilt viktigast komponent för att eleven skulle lyckas i skolan. Läs rapporten McKinseyrapporten

Men även mitt blogginlägg, länk.