Hayakawas abstraktionsstege


God lärarledd undervisning kännetecknas av att läraren varierar mellan abstraktion och konkretion. När nya begrepp och kunskaper presenteras för eleverna är det ofta i abstrakta ordalag, som måste knytas till konkreta exempel i elevernas erfarenhetsvärld. Hur ska elever begripa begrepp som nativitet, densitet, migration, reporänta med mera? Genom att klä begreppen med innehåll. Men då behöver läraren vara medveten om relationen mellan abstraktioner och konkretioner samt att röra sig upp och ner på abstraktionsstegen som en vig apa. En fantastisk person som har skrivit om detta är S.I. Hawakawa. Dessvärre finns inte denna bok längre på svenska, mer än på antikvariat. Men boken finns på engelska, länk.

Bo Sundblad förklarar vad Hayakawa menar i detta youtubeklipp:

Personligen anser jag att alla lärare behöver behärska detta.