h1

Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

21 november 2015

 

”Att utbildningen är så slapp och dålig kommer inte hjälpa lärarnas status, snarare tvärtom. Jag vet många som hade blivit fantastiska lärare, men som hoppat av utbildningen och valt en annan inriktning på grund av lärarutbildningen. Man måste verkligen vilja detta för att orka genomföra det. Man blir rätt omotiverad och gör bara de momenten man måste genomföra. Enligt mig, och många andra, skulle man behöva reformera utbildningen något enormt. Allt måste bli mer effektivt och professionellt, kraven måste höjas och lärarna måste bli bättre och mer engagerade. Innehållet måste gås igenom – vad har man nytta av i praktiken?” (Isabels blogg, 22/9-15: http://onlyisabel.blogg.se)

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

14 november 2015

 

”Vissa tror att fler nationella prov, betyg i tidigare åldrar och betyg i sig gör att elever lär sig mer och presterar bättre, även om forskningen visar att betyg och prov har en negativ effekt på resurssvaga elever” (Alli Klapp, Bedömning, betyg och lärande 2015).

Den här boken kommer jag återvända till i ett senare blogginlägg där jag minst sagt kommer såga innehållet. Men jag ska vara noga och därför behöver jag också utrymme för ett helt eget blogginlägg. Redan nu kan jag säga att boken är en partsinlaga, Klapp hänvisar till forskning, men det är helt fel forskning för att de hon påstår ska vara validt. Alli Klapp gör ”en Martin Hugo”. Hon övertolkningar av forskningen som utgångspunkt för sitt ideologiska betygsmotstånd, se länk om Hugo.

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 5: Kommunaliseringen

07 november 2015

”Ett tåg av tusentals lärare ringlade fram på Riksgatan, förbi Rosenbad, över Vasabron och längs gamla kanslihuset vid Mynttorget. Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering. Därav känslan av förgängelse. Saken är inte för evigt. Demonstranterna fruktade att den något sånär jämlika svenska skolan skulle lösas upp. Man trodde sig se ett folkhem braka samman och gemensamma värden – det som i skolsammanhang kallas likvärdighet – gå förlorade. Inne i riksdagshuset pågick debatten i sex timmar. Osaliga andar levde sitt eget liv och kom med budskap om svek, dubbla mutpengar och köpta samveten. Sålunda skulle Lärarförbundets ordförande Christer Romilson ha övertalats att skriva på i kraft av ett sockrat lönebud och nu hävdade den borgliga oppositionen i riksdagsdebatten att vänsterpartiet och dess talesman Ylva Johansson hade mutats att stödja kommunalisering sedan partiet utlovats ett öronmärkt sektorsbidrag tilll skolan och hon själv…ja, man vet väl inte riktigt när… men någon gång blev hon lovad en regeringspost i en socialdemokratisk regering. Regeringen och vänsterpartiet vann omröstningen med fem röster, 162 mot 157, och det var ett vågspel eftersom man drev igenom en av de största skolreformerna någonsin i konfrontation i stället för att söka enhet.” (Gunnar Ohrlander, Den Gudarna älskar).

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 6: Metodtrenderna

01 november 2015

Jag har inte jobbat så länge inom skolan, endast 9 år som lärare och 6,5 år som rektor. Ändå har det under de år jag jobbat formligen sprutat ut olika metoder, den ena bättre än den andra om man får tro de som talar för metoden. Många gångar har dessa olika pedagogiska metoder som kommit och gått som modeflugor lyfts fram som någon form av mirakelmetod. ”Använd bara den här metodiken så kommer alla dina elever nå målen” eller ”Om ni kör med den här metoden så kommer eleverna att ha lättare att ta eget ansvar för sina studier”.

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 7: Det fria skolvalet

24 oktober 2015

 

I sann New Public Management-anda (NPM) ville de borgliga partierna i början av 90-talet, kanske framförallt Moderaterna, att skolornas ”kunder” – alltså eleverna skulle konkurrera på en fri skolmarknad. Bakgrunden var nog en ideologisk idé hos Moderaterna, att det skulle råda fri konkurrens även på den skattefinansierade marknaden. Och visst ville man göra det möjligt för friskolor att etablera sig. Förutom att ett skolpengssystem togs fram, se blogginlägg 8, såg även den borgliga regeringen till att låta eleverna fritt få välja skola, samt att man tillät etablering av friskolor 1992. Och resultatet av dessa politiska reformer lät inte vänta på sig. Antal ansökningar hos Skolverket om att få bedriva friskola formligen exploderade efter några år.

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

17 oktober 2015

I och med införandet av Lpo 94 skedde tre stora paradigmskiften i svensk skola.

  • Skolan gick från statlig till kommunal huvudman.
  • Skolan gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning (resultatstyrning).
  • Skolan gick från relativa betyg till kunskapsstandardbetyg.

Tre gigantiska omvälvningar och noll i fortbildning till lärarna. Här är det på plats att poängtera att det betygssystem som införs är en totalt förändring från tidigare betygssystem, vilket gör förändringen så oändligt mycket större än de flesta kan föreställa sig. I och med införandet av kommunaliseringen fick kommunerna det fulla ansvaret för skolan. Men hur skulle man göra?

Läs hela inlägget här »

h1

Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

10 oktober 2015

Väldigt sällan eller aldrig har jag tagit upp aspekten om marknadstänkande kring skolan som ett stort problem. Det har heller aldrig varit en av mina största käpphästar i debatten, därmed inte sagt att jag är för ett marknadstänkande. Eller att jag inte bryr mig om det. Verkligen inte. Jag tycker att det är galet när New Public Management (NPM), länk,  på 80-talet klev in på svensk offentlig sektor och skola, vård och omsorg skulle marknadsanpassas likt ett privat företag. Dock har jag på den här bloggen drivit andra frågor som mer handlar om skolans inre arbete, många gånger på klassrums- och elevnivå, snarare än metafrågor.

Läs hela inlägget här »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 351 andra följare