h1

Skolkommissionen förslag – farhågor?

21 maj 2016

Det här blogginlägget handlar om det delbetänkande som skolkommissionen lämnade för en dryg vecka sedan. Dessvärre vågade inte skolkommissionen ta ställning i de besvärliga frågorna, som t.ex. det fria skolvalet – utan det blir konsensus. Jag har ställt en rad frågor till de förslag som skolkommissionens ordförande Anna Ekström skrivit på Dagens Nyheters debattsida. Men i slutändan finns det två brister som inte tas upp över huvudtaget: svensk skola som organisation och ansvarstagande.

Läs hela inlägget här »

h1

Lovvärt med nationell samling – men blir det något?

15 maj 2016

Det här blogginlägget handlar om en debattartikel som är skriven av en rad personer som sitter på maktpositioner inom skola och kring deras förslag för att stärka lärare och rektorer i sina professioner. Nationell samling kallar de sitt gemensamma förslag. Jag menar att det är bra att något görs gemensamt, men är högst skeptisk till att förslagen realiseras och att det därigenom blir bara tomma ord på pappret.

För övrig har jag varit med på lärarpodden, se länk.

Läs hela inlägget här »

h1

Forskning – ett kidnappat begrepp

08 maj 2016

Det här blogginlägget handlar om hur det pedagogiska etablissemanget (PIE) har kidnappat forskningen som begrepp och fyllt det med deras egna tolkningar. Att grundläggande vetenskapsmetodik inte följs och att man tillrättalägger forskningen så att den ska passa PIE:s ideologiska syfte kommer inte fram. Inte heller att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För den beprövade erfarenheten är bortkollrad och saknar trovärdighet i debatten. Vetenskapen står över, men vilken vetenskap?

Läs hela inlägget här »

h1

Vad är en bra lektion Skolverket?

01 maj 2016

Det här blogginlägget handlar om hur tjänstemän på Skolverket har skrivit om hur en bra lektion är. Det vill säga, på Skolverkets sida har man lagt upp en text där tjänstemännen på Skolverket uttalar sig i metodfrågor och hänvisar till forskningen. Aningen bristfälligt om ni frågar mig. Jag försöker peka på vad jag tycker brister och ställer mig vissa frågor. Givetvis utan att få svar.

Läs hela inlägget här »

h1

Alli Klapp – påläggskalv inom betygsmotstånd

23 april 2016

Det här blogginlägget handlar om en lärarpodd, där Alli Klapp blir intervjuad. Hon är så kallad forskare, med specialitet när det gäller bedömning och betyg. Jag skriver så kallad, för jag menar att forskare ska väl hålla sig till grundläggande vetenskapsmetodik och titta på annan forskning som är relevant för det man forskar om. Det anser jag inte att Alli Klapp gör, utan hon är Christian Lundahls påläggskalv och ”up-coming star”.

Läs hela inlägget här »

h1

Frontalangrepp på lärarkåren

16 april 2016

Det här blogginlägget handlar om hur regeringens planer att rätta de Nationella Proven centralt är ett misstroende mot lärarkåren. I ord påtalar man att lärarna är så viktiga och att kårens status behöver höjas. I handling gör man något annat, man säker lärarnas status genom att ifrågasätta deras bedömningskompetens, istället för att satsa på att systematiskt bygga upp lärarkårens skicklighet i dessa centrala frågor. Det är ett knivhugg i ryggen på lärarkåren.

Läs hela inlägget här »

h1

Undervisning – vägen till framgång!

10 april 2016

Det här blogginlägget handlar om hur viktigt det är att läraren undervisar och inte lämnar över att eleven själv ska lära sig. Oavsett om det handlar om medelklasskolan eller en skola i förorten, eller miljonprogramsområden så behöver eleverna lärare som leder lektionerna och undervisar. Här i ligger nyckeln för att svensk skola ska lyfta sig. Det är på läraren det hänger. Men å andra sidan, det konstaterade McKinsey redan 2007, McKinseyrapporten.

Läs hela inlägget här »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 362 andra följare