h1

Betygens geografi

13 februari 2016

Det här blogginlägget handlar om den rapport som beställdes av regeringen om en slags kartläggning av betygsläget, både nationellt och internationellt. I Vetenskapsrådets namn kom rapporten ut 2015, författad av ett gäng betygsmotståndare med Christian Lundahl i spetsen. Per Måhl har läst rapporten och kommer med svidande kritik över hur medvetet ohederlig den är skriven. Jag blir förbannad över att det får gå till på detta sätt.

Läs hela inlägget här »

h1

Ruth Butler 1988

06 februari 2016

Ni som har följt min blogg i flera år känner till att jag tagit upp en vetenskaplig studie som är gjord av en forskare som heter Ruth Butler. Detta blogginlägg kommer handla om denna studie som medvetet har feltolkats av det pedagogiska ideologiska etablissemanget (PIE). Jag kommer i detta blogginlägg redovisa på vilka grunder studien feltolkats och hur den pedagogiska forskningen har frångått grundläggande vetenskapsmetodik.

Läs hela inlägget här »

h1

Vad hände med McKinsey?

31 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om McKinsey-rapporten som kom 2007 och fokuserade på att läraren var den enskilt viktigaste faktorn för att skolan ska bli framgångsrik. Men vad har hänt på de 8,5 åren som har gått sedan rapporten så flitigt diskuterades i hela Sverige? Inte mycket menar jag. Blogginläggen handlar inte så mycket om själva rapporten, utan mer om det som har hänt efter rapporten och vilka utmaningar vi står inför.

Läs hela inlägget här »

h1

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

24 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om hur införandet av lärarlegitimation – att bara lärare med legitimation får sätta betyg – ställer krav på en ämbetsutbildning värd namnet. När inte lärosätena tillhandahåller denna utbildning, t.ex. Stockholms Universitet, sätter man den rättssäkerheten ur spel. Här verkar omedveten okunnighet råda!

Läs hela inlägget här »

h1

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial

16 januari 2016

Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in. Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Anledningen var att det aldrig borras så djupt i dessa frågor samt att betygsfrågan drivs av ett ideologiskt etablissemang, något som jag tagit upp på den här bloggen många gånger. Måhl och Sundblad har ingen ideologisk agenda, de utgår från regelverket i sina föreläsningar. Syftet med föreläsningen den 10/10 var att filma den och lägga ut filmerna på Youtube för att göra dem tillgängliga för alla. Jag har tillsammans med Bo Sundblad arbetat fram ett arbetsmaterial som i detta blogginlägg bifogas, där skolor kan fortbilda sig själva kollegialt. Här är materialet: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning. På denna blogg kommer Per Måhls bok Betyg men på vad publiceras som e-bok, en oerhört klargörande bok. Jag jobbar med att få texten digital, men det är lite knöligt. Återkommer.

Läs hela inlägget här »

h1

Vad kan nationalekonomer bidra med för att vända svensk skola?

10 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om hur fyra nationalekonomer under en paneldebatt diskuterade svensk skola. Under 1,5 timme kommer man inte fram till mycket, men visar sin okunnighet på en mängd områden. Jag går här igenom den kritik som jag vill framföra när det gäller denna film, men också ge ekonomerna tips på vilka forskningsområden de kan titta på och vilka grundkunskaper som svenska elever bör få med sig – och som är utvärderingsbara.

Läs hela inlägget här »

h1

Tio myter som inte är myter

06 januari 2016

I det här blogginlägget tar jag upp ett inlägg från Expressen debatt som lärarstudenten Jessica Schedvin har skrivit. Hon menar att det finns tio myter om den svenska skolan. Jag bemöter dessa tio påståenden och visar på att det absolut inte är myter, utan att det faktiskt förhåller sig så – tvärt emot vad Schedvin påstår. Jag kommer fram till att Jessica Schedvin lyfter fram individuella åsikter som knappast har generell bäring på skolan generellt och dessutom att dessa åsikter inte ens stämmer.

Läs hela inlägget här »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 355 andra följare