Nytt poddavsnitt: En nationalekonoms syn på svensk skola

I många år har Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, varit engagerad i skolfrågor. Föga förvånande har han blivit ifrågasatt av det pedagogiska etablissemanget, medan andra som också förfärats över svensk skolas nedgång intresserat undrat vad Magnus Henrekson tycker är fel. I debattartiklar och inom media har Henrekson gång på gång lyft fram diverse svårigheter som … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: En nationalekonoms syn på svensk skola

Nytt poddavsnitt: Vänsters syn på skola

Sällan har jag politiker med i min podd. Anledningen är att jag vill komma närmare professionerna - de som jobbar i skolan och debatterar skolan. Över lag sätter politiker upp mål och visioner medan pedagoger, tjänstemän, skolledare och lärare försöker förverkliga politiska beslut. Hur blir det egentligen? En politiker som jag anser har stuckit ut … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vänsters syn på skola

Vad har egentligen hänt med skolan?

Jag vet faktiskt inte hur jag ska börja den här texten. I vilken ände ska jag starta och vilka exempel ska jag lyfta fram? När påbörjades ”min spaning”? Kanske för ett par år sedan när debatten om lågaffektivt bemötande var som störst eller när jag själv fick bevittna elever som våldsamt slog skolpersonal eller slog … Fortsätt läsa Vad har egentligen hänt med skolan?

Bokrecension: Elevhälsa i praktiken – hur gör vi?

För alla som jobbar inom skolans värld är elevhälsoarbete ett begrepp som genomsyrar varenda skolorganisation. Hur eleven mår och hur eleven har det i skolan påverkar inte bara lärare utan all personal på en skola, inte minst om eleven är utåtagerande eller har svårigheter av något annat slag. Under varje vecka i tio års tid … Fortsätt läsa Bokrecension: Elevhälsa i praktiken – hur gör vi?

Betygens geografi

Det här blogginlägget handlar om den rapport som beställdes av regeringen om en slags kartläggning av betygsläget, både nationellt och internationellt. I Vetenskapsrådets namn kom rapporten ut 2015, författad av ett gäng betygsmotståndare med Christian Lundahl i spetsen. Per Måhl har läst rapporten och kommer med svidande kritik över hur medvetet ohederlig den är skriven. … Fortsätt läsa Betygens geografi

Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Avsnitt 24: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med beprövad erfarenhet menas den tysta kunskap som lärarkåren sitter på är inte vatten värd. I debatten är det kunnande som finns inom lärare inte vatten värd. Hur ofta hör du lärare som deltar i den offentliga debatten hänvisa … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Nytt poddavsnitt: En historikers syn på svensk skola

Hans-Albin Larsson är professor i historia med specialitet mot bland annat skolhistoria och didaktik. Under decennier har han följt svensk skolas utveckling och de aktörer som varit delaktiga att få skolan dit den är idag. Intressant? Det tycker jag verkligen.Jag tog mig till Lund och träffade Hans-Albin i en studentlokal på Lunds universitet där Hans-Albin … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: En historikers syn på svensk skola

Nytt poddavsnitt: En tickande bomb

Det är tänkbart att några av Sveriges mest utsatta adresser ligger i Hammarkullen. I hus som för tankarna tillbaka till miljonprogram från Sovjet och Östtyskland ligger de grå 11-våningshusen ett stenkast från Hammarkullsskolan. Hammarkullen - ett av de särskilt utsatta områdena enligt polisen, styrt av en kriminell släkt som enligt boken Familjen, bygger på en … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: En tickande bomb

Nytt poddavsnitt med Per Linell: Människans språk

Vad betyder det att ha ett rikt språk? Hur påverkas människan av det och vad händer med den språkfattige?  Per Linell, professor emeritus i lingvistik, skriver i sin bok Människans språk: ”Den språkfattige blir hämmad i sin sociala kontakt med andra (vilket leder till isolering och ensamhet). Förmågan att utvecklas intellektuellt och emotionellt reduceras; p … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt med Per Linell: Människans språk

Nytt poddavsnitt: Marcus Larsson talar om den marknadiserade skolan

I somras läste jag Marcus Larssons De lönsamma och fick en existentiell upplevelse. Varför bloggar jag? Vad var meningen med detta? Marcus Larsson, en halvan av tankesmedjan Balans, hade beskrivit det svenska skolsystemet i allmänhet och friskolesystemet i synnerhet. Jag var tvungen att bege mig till Göteborg för att få en pratstund med Marcus. En … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Marcus Larsson talar om den marknadiserade skolan

Bokrecension: Allt som var mitt

Vilket värld vill vi leva i? Hur ska vi vara mot varandra? Vad ingår i ett demokratiskt samhälle? Det är tre ganska viktiga frågor för en SO-lärare, men även frågeställningar som genomsyrar värdegrunden för skolan och de som jobbar där. Sveriges största arbetsplats där elever, lärare och annan personal försöker gestalta dessa frågor dagligdags.    … Fortsätt läsa Bokrecension: Allt som var mitt