Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning

14 reaktioner till “Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning

 1. Om kunskapsomdömen.

  På vilket sätt vill/menar Skolverket att jag i grundskolan (utöver utvecklingssamtal) ska meddela eleven dennes resultat efter ett arbetsområde som är avslutat efter 4 veckor (ett läsår är c:a 3o veckor, det ger c:a 8 samtal per elev och läsår)?

  Det enda tillfället den enskilda eleven och jag har möjlighet att stämma av kunskapsläget är (som jag uppfattar det) under den garanterade undervisningstiden, dvs under ett x-antal minuter på en av de lektioner jag har med den grupp eleven ingår.

  Jag kan väl inte lämna gruppen och bege mig ut i korridoren eller till ett angränsande grupprum?

  Om jag lämnar gruppen lämnar jag väl samtidigt deras garanterade undervisningstid och deras skolplikt vind för våg?

  Inte ska jag väl ha enskild konferens med eleven utanför lektionstid? I ett avskilt rum – bara hen och jag?

  Eller ska jag under en lektion dela ut skrivna och kommenterade kunskapsomdömen till alla elever i gruppen och hoppas att de flesta inte behöver muntliga kommentarer?

  På vilket sätt borde rektor ge lärare de bästa förutsättningar till att underlätta den här processen?

  1. Hej Leif,

   Jag vet inte riktigt vilka dokument som du tänker på från Skolverket. Jag tänker att det finns utvecklingssamtal, mentorstid och den digitala plattform som skolan har, t.ex. Schoolsoft eller Unikum. De olika sätt som du utrycker anser jag inte är möjliga att använda.

 2. Jag tycker att man behöver samtala med eleven om hens kunskapsomdöme efter varje avslutat arbetsområde under terminen (c:a 3 ggr, den fjärde gången sätter jag betyg).

  Tänker jag fel?

 3. Det är det här avsnittet jag försöker få reson på, och då i synnerhet avsnittet ”utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt // redovisa detta för eleven”

  2.7 BEDÖMNING OCH BETYG (LGR 11)

  Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.
  Mål
  Skolans mål är att varje elev
  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
  Riktlinjer
  Läraren ska
  • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas
  kunskapsmässiga och sociala utveckling,
  • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
  • med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem
  om studieresultat och utvecklingsbehov, och
  • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i
  förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av
  dessa kunskaper.

 4. Alltså. I vilket forum ska läraren ansikte mot ansikte inför eleven muntligt redovisa dennes kunskapsutveckling?

 5. Jag är ämneslärare; jag har inte mentorstid med de 50 elever vars kunskaper jag sätter betyg på i slutet av terminer/årskurser; jag har bara ämnestid.

  Förvisso ger jag successiv formativ bedömning under de löpande lektionspassen, men i slutet av varje arbetsområde skulle jag önska en av rektor reglerad tid med varje enskild elev där jag summativt kunde lägga ut texten om elevens aktuella kunskapsutveckling och peka på vilket nästa steg i den borde bli.

  Tyvärr verkar det som rektor förväntar sig att jag ska lösa det under lektionstid med 20 andra elever närvarande. Med ett sådant oreglerat förfarande finns risken att lärare pytsar ut summativa relativa prov med ett medelpoängvärde; elevens poäng; en betygsbokstav; en skriftlig kommentar typ ”Nja, Bra eller Super” eftersom det inte finns utrymme för en sådan utvärdering som jag beskrev inledningsvis.

  Det jag vill att rektor ser över är avsnittet under ”Bedömning och betyg // utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt // redovisa detta för eleven” i LGR 11.

  1. Då tycker jag du ska ta lite lektioner då och då och återkoppla till eleverna hur de ligger till. Att lära sig att lära är också viktig kunskap.

 6. Generella återkopplingar sker kontinuerligt i min lärosal; formativa som summativa.

  Det är en den enskilde elevens kunskapsutveckling jag krigar för.

  Jag försöker alltid i min undervisning lägga upp arbetsområden enligt kunskapstandardmodellen men tyvärr stöter det på problem när själva skolsystemen i kommun och skola kretsar kring mätmodellen – att pytsa ut prov med 30 frågor; rätta prov med poäng; beräkna medelvärde och skriva ut betygsbosktäver efter varje arbetsområde – jag och många med mig dräneras av rektorer och kollegor som inte har förstått vad kunskapskrav omsatt i praktiken betyder.

  Det spelar alltså ingen roll vad Skolverket försöker förmedla med sitt 5 minutersklipp om ”Hur lärare sätter betyg” https://www.youtube.com/watch?v=ciRJZwiR5OY&t=129s
  eftersom det – vad det verkar – inte finns många skolledare som tycks begripa vad den innebär!

  Vad ämneslärare behöver tid till under en ämneslektion är att enskilt med eleven muntligt redovisa för denne hur hens kunskapsutveckling (minst 4 ggr/läsår) ser ut vid just det tillfället och utifrån den redovisningen – vad nästa minsta steg i den progressionen borde vara (Vygotskijs ZPD; Zone of Proximal Development).

  Det är det varje kommun och rektor borde reglera. Om varje lektion var öronmärkt med ett dubbelt lärarskap skulle frågan vara löst – 2 lärare delar en grupp på 30 elever; 10 minuter/elev som 1 lärare administrerar; efter 10 skoldagar borde de vara klara med samtalen; minst 2 vändor på HT och minst 2 vändor på VT (40 dagar/läsår).

  1. Hej igen Leif,

   Det blir svårt att individuellt återkoppla fyra gånger per år till eleven om man inte kör igång klassen med arbetsuppgifter och eleverna en och en får komma ut till läraren för samtal. Dubbelt lärarskap kanske skulle gå men då har vi den ekonomiska aspekten och det verkar vara så att alla kommuner behöver spara. Så det blir svårt.

 7. Det besynnerliga i sammanhanget är att skolledare har oerhört svårt att utifrån nedan premisser dra en slutsats om vad det borde innebära i praktiskt genomförande, att

  ”utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt // redovisa detta för eleven” betyder

  Vilket annat alternativ finns än mitt förslag ovan?

  2.7 BEDÖMNING OCH BETYG (LGR 11)

  Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.
  Mål
  Skolans mål är att varje elev
  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
  Riktlinjer
  Läraren ska
  • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas
  kunskapsmässiga och sociala utveckling,
  • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
  • med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem
  om studieresultat och utvecklingsbehov, och
  • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i
  förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av
  dessa kunskaper.

 8. Kan rektor på en grundskola besluta att en legitimerad lärare i SVENSKA åk 7-9 ska vara den som sätter betyg på en elevs kunskaper i SVENSKA SOM ANDRASPRÅK i åk 9, trots att skolans legitimerade lärare i SVENSKA SOM ANDRASPRÅK åk 7-9 själv inför rektor hävdar att det är hen, leg. läraren i SVA, som ska ges företräde i att sätta betyg på ovan elevs kunskaper – vilket rektor avfärdar? Vad säger skollagen?

  1. Hej Leif,

   Det här området är lite märkligt tycker jag. Exempelvis kan en rektor bestämma att en lärare som förvisso har lärarlegitimation, men som saknar ämneskunskaper ska sätta betyg i fall den undervisade läraren är obehörig. Kan vara märkligt. I ditt fall kan rektor agera som den gör även om man kan tycka det är märkligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s