Archive for the ‘Kursplaner’ Category

h1

Intressant debatt på DN

03 september 2017

En intressant debatt har pågått på Dagens Nyheters debattsida. Det är forskaren Gabriel Heller Sahlgren som på debattsidan hävdar att dagens tolkning av likvärdigheten av PISA-resultaten är felaktig, se Gabriel Heller Sahlgren: ”Skolverket tolkar Pisa fel –likvärdigheten inte försämrad” – DN.SE.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Undervisning, del 5: Lärarutbildningen

24 september 2016

 

Det är omöjligt att gå förbi lärarutbildningen när undervisning diskuteras. ”Den nya pedagogiken” kallar Inger Enkvist den pedagogik som har haft monopol på lärarutbildningen och inom pedagogiska institutioner de senaste 20 åren, se blogginlägg. Även Jonas Linderoth, professor i pedagogik, diskuterar den ”Nya pedagogiken” i Skolministeriet, se länk. Jag säger monopol för de som inte köpt konceptet att eleverna ska söka egen kunskap, lärande ska bygga på lust och att resultatuppföljning inte ska förekomma har bums hamnat i frysbox. Givetvis har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eldat på. Istället för att satsa på lärarna har vem som helst kunnat vara handledare och fritt forskande elever är ju lite billigare. Och humanare!!! ”Den fina lärarutbildningen”, full med pedagogiska giganter – alla med ett stort humanistiskt hjärta för barnen, har bara varit en stor institution av likriktade mobbare. Ja, jag vet, det låter hårt, men med blåslampa har ledningen för lärarutbildningen jagat de pedagoger på lärarutbildningen som hävdat att undervisning är bra metodik. Varför?

Read the rest of this entry ?

h1

Kursplanen är ett hån mot lärarkåren

21 december 2014

Jag har många gånger kritiserat läroplanen Lgr 11, inte minst när den var ute på remiss. Jag hade några kollegor som satt i referensgrupperna när Skolverket tog fram läroplanen och maken till tjänstemannavälde får man leta efter. Blev kriterierna för tydliga såg tjänstemännen till att höja abstraktionsnivån så att tolkningarna av vad eleverna egentligen skulle kunna blev helt godtyckligt. Read the rest of this entry ?

h1

Mattias Forsgren – dagens hjälte!

29 oktober 2013

Jag har under två och halvt år kritiserat och debatterat Skolverkets kursplaner. Jag har lyft fram hur illa det är och hur kursplanerna kommer göra att lärarna hamnar i frysbox. Nu har en lärare tagit det hela ett steg längre – dagens hjälte Mattias Forsgren, som har anmält Skolverket till Justitieombudsmannen för den språkmässiga abstraktion kursplanerna har skrivits på. Enligt 11§ i språklagen ska språk i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Mattias Forsgren anser att så inte är fallet och vill att språkbruket i kursplanerna prövas. Håller jag med Forsgren eller håller jag med Forsgren eller håller jag med Forsgren! Jo, för dagens kursplaner innebär att tolkningsutrymmet är i det närmsta obegränsat, vilket i praktiken kommer innebära att någon form av likvärdig bedömning aldrig kommer att ske. Och därmed heller ingen likvärdig skola. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 10: Lite litteratur

21 september 2013

Tyvärr verkar en del läsare missuppfatta det jag skriver, medvetet eller omedvetet. Kanske studsar man på mitt språkbruk som är ”fucking far from academic”. Möjligtvis blir en del personer upprörda över att deras husgud blir ifrågasatt (eller attackerad upplever nog många). Eller också känner sig några träffade. Inte vet jag. En del väljer att kritisera språk, ton eller annat i mina blogginlägg istället för att förstå andemeningen eller budskapet. Här kommer ett förtydligande: PIE står för Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget och är ett begrepp som jag, Johan Kant, har hittat på. Det innebär inte att man är medlem i denna ”klubb” bara för att man sympatiserar med Scherp, Lundahl eller Carlgren med flera. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 4: Tjänstemannaväldet

26 augusti 2013

Nu fortsätter min bloggserie om den svenska skolan och vad som har gjort att den hamnat i kris. Jag vill uppmana alla läsare att sprida blogginläggen för att diskussionen om skolan ska föras runt om i landet. Även om man inte delar mina åsikter eller ens vill vara med och diskutera på denna blogg, kan det finnas en vinst att diskutera någon annan stans, på andra bloggar, i media eller på arbetsplatser.

Göran Persson lade 1991 ner Skolöverstyrelsen på grund av att han skulle göra sig av med skolfrågorna och lämpa över ansvaret på kommunerna. Många menade att det var en ekonomisk fråga, staten skulle sanera sina offentliga utgifter. Skolöverstyrelsen hade blivit en gigantisk myndighet som inte var hanterbar. Det låg nog i själva tanken med kommunaliseringen, att kommunerna själva skulle ha hand om skolan och inte bli styrda av staten, mer än en abstrakt skriven läroplan (Lpo 94). Hur själva verksamheten konkret gick till skulle inte staten lägga sig i. Skolan har alltid i någon mening varit kommunal, även om läroplanerna varit statliga styrdokument och lärarna varit statligt anställda. I och med kommunaliseringen av skolan behövdes bara en liten skolmyndighet som hade rådgörande funktion, istället för en gigantisk myndighet med experter. Read the rest of this entry ?

h1

Nationella prov för femtielfte gången

29 juni 2012

I flera blogginlägg har jag har kritiserat de nationella proven (NP). Många gånger har jag försökt vara så konkret som möjlig för att visa på vilka fel som NP har, t.ex. när det gäller frågekonstruktion, abstrakta rättningsmallar eller att det är en diskrepans mellan NP och kursplanerna. En debatt som har snurrat i media är att just diskrepansen mellan betyg och NP har varit stor i vissa fall, något som har föranlett en del debattörer att peka på betygsinflation. Själv har jag alltid hävdat att underlag för betygssättning inte är NP utan kursplanen. På grund av tidsbrist har jag inte haft möjligheter att ge ännu mer konkreta exempel på min kritik, men nu har jag ägnat en timme åt att titta på NP i svenska och matematik i årskurs 3. Read the rest of this entry ?